Công văn 7221/BGDĐT-TCCB

Công văn 7221/BGDĐT-TCCB năm 2014 về mẫu đăng ký tham gia Hiệp hội các trường đại học Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7221/BGDĐT-TCCB năm 2014 mẫu đăng ký tham gia Hiệp hội các trường đại học Việt Nam


B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 7221/BGDĐT-TCCB
V/v mẫu đăng ký tham gia Hiệp hội các trường đại học Việt Nam

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các đại học, học viện;
- Các trường đại học, cao đẳng;
- Các học viện có đào tạo trình độ tiến sĩ;
- Các trường sỹ quan có đào tạo trình độ cao đẳng, đại học.

 

Vừa qua, một số cơ sở giáo dục đại học đề nghị hướng dẫn đăng ký tham gia Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam. Tiếp theo Công văn số 7139/BGDĐT-GDĐH ngày 09/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tham gia Hiệp hội và tham dự Đại hội toàn quốc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam (Hiệp hội), Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi tới các đơn vị mẫu đơn đăng ký tham gia Hiệp hội theo quy định tại Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP (xin gửi kèm theo) để các cơ sở giáo dục đại học cử đại diện lãnh đạo đơn vị đăng ký tham gia Hiệp hội.

Đơn đăng ký xin gửi về Hiệp hội (qua địa chỉ phòng 806, tầng 8, Cung Trí thức thành phố, 80 Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội, địa chỉ mail: hiephoidhcdvn@gmail.com) và Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Tổ chức cán bộ - địa chỉ mail: lahantung09@gmail.com).

Trân trọng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng (để b/c);
- Ban vận động thành lập Hiệp hội (để phối hợp);
- Lưu: VT; TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Mạnh Hải

 

Mẫu 2 - Đơn tổ chức Việt Nam đăng ký tham gia hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ

Tham gia Hội ...(1)...

Kính gửi: ...(2)....

Sau khi nghiên cứu tôn chỉ, mục đích, lĩnh vực dự kiến hoạt động, phạm vi hoạt động của Hội …(1)…, chúng tôi tán thành và tự nguyện làm đơn này đăng ký tham gia Hội.

1. Thông tin cơ bản về tổ chức

a) Tên: ........................................................................................................................

b) Địa chỉ: ...................................................................................................................

c) Số Giấy phép hoạt động (điều lệ): ……………… do ……………………….. cấp ngày ... tháng ... năm ...

d) Người đại diện theo pháp luật: ...............................................................................

2. Người đại diện tổ chức tham gia Hội

a) Họ và tên: ……………………………………………; Chức vụ: .................................

b) Địa chỉ: ....................................................................................................................

c) Số điện thoại: ..........................................................................................................

Trân trọng đề nghị ...(2)... xem xét, đồng ý để chúng tôi tham gia Hội./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- …;
- Lưu: VT, …

…, ngày … tháng … năm …
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên hội dự kiến thành lập;

(2) Tên ban vận động thành lập hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7221/BGDĐT-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7221/BGDĐT-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2014
Ngày hiệu lực12/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7221/BGDĐT-TCCB năm 2014 mẫu đăng ký tham gia Hiệp hội các trường đại học Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7221/BGDĐT-TCCB năm 2014 mẫu đăng ký tham gia Hiệp hội các trường đại học Việt Nam
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7221/BGDĐT-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNgô Mạnh Hải
        Ngày ban hành12/12/2014
        Ngày hiệu lực12/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 7221/BGDĐT-TCCB năm 2014 mẫu đăng ký tham gia Hiệp hội các trường đại học Việt Nam

             Lịch sử hiệu lực Công văn 7221/BGDĐT-TCCB năm 2014 mẫu đăng ký tham gia Hiệp hội các trường đại học Việt Nam

             • 12/12/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 12/12/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực