Công văn 7233/TCHQ-TCCB

Công văn 7233/TCHQ-TCCB bổ nhiệm lại Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7233/TCHQ-TCCB bổ nhiệm lại Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh thành phố


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7233/TCHQ-TCCB
V/v bổ nhiệm lại Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2010

 

Kính gửi:

Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố: Bình Dương, Cao Bằng, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đồng Nai, Đồng Tháp, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế.

 

Thực hiện quy định về bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thủ tục bổ nhiệm lại chức vụ Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố đối với cán bộ đến thời hạn bổ nhiệm lại trong năm 2011 như sau:

Lãnh đạo Tổng cục ủy quyền để Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố chủ trì thực hiện thủ tục bổ nhiệm lại (bao gồm việc mời đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy/Thành ủy dự họp và tổ chức lấy ý kiến, phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại trong Hội nghị cán bộ chủ chốt của đơn vị) đối với các đồng chí Phó Cục trưởng thuộc đơn vị, đã đến thời hạn cần tiến hành thủ tục bổ nhiệm lại và hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị bổ nhiệm lại báo cáo Tổng cục Hải quan (qua Vụ Tổ chức cán bộ). Nội dung và cách thức tiến hành như sau:

I. Tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt của đơn vị:

1. Thời gian và địa điểm: Tiến hành chậm nhất là 90 ngày trước ngày cán bộ hết thời hạn bổ nhiệm chức vụ Phó Cục trưởng theo quy định. Thời gian, địa điểm tổ chức cụ thể do Thủ trưởng đơn vị chủ động sắp xếp.

2. Thành phần dự họp:

- Cán bộ chủ chốt của đơn vị gồm: Lãnh đạo Cục, Đảng ủy Cục; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và chức vụ tương đương thuộc cơ quan Cục; Đội trưởng Đội Kiểm soát Hải quan; Đội trưởng Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy; Chi cục trưởng Chi cục Hải quan; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Trưởng các đoàn thể (Công đoàn, Thanh niên, Nữ công).

- Mời đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy/Thành ủy dự họp.

3. Chương trình cuộc họp:

a) Đại diện Lãnh đạo đơn vị tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần, chương trình và cử thư ký cuộc họp.

b) Thủ trưởng đơn vị điều hành việc lấy ý kiến:

- Cán bộ được xem xét bổ nhiệm lại trình bày bản tự nhận xét, đánh giá trong thời gian giữ chức vụ lãnh đạo.

- Đại diện Lãnh đạo đơn vị trình bày nhận xét, đánh giá của tập thể cấp ủy và Lãnh đạo đơn vị về cán bộ được xem xét bổ nhiệm lại.

- Đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy/Thành ủy phát biểu ý kiến.

- Cán bộ dự họp tham gia ý kiến.

- Đại diện phòng Tổ chức cán bộ có ý kiến làm rõ thêm về cán bộ (nếu có ý kiến yêu cầu).

- Cán bộ được xem xét bổ nhiệm lại phát biểu giải trình những vấn đề được chất vấn (nếu có).

c) Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại:

- Đơn vị giới thiệu cán bộ tham gia Tổ kiểm phiếu, có sự tham gia của đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy/Thành ủy.

- Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu giới thiệu về phiếu, cách thức thể hiện ý kiến vào phiếu, giải đáp những thắc mắc, xin ý kiến chủ tọa về cách thức bỏ phiếu.

- Tổ chức bỏ phiếu, kiểm phiếu, công bố kết quả phiếu tín nhiệm.

d) Kết thúc cuộc họp.

II. Tổ chức Hội nghị tập thể Lãnh đạo đơn vị và cấp ủy:

Thủ trưởng đơn vị tổ chức Hội nghị liên tịch giữa tập thể Lãnh đạo đơn vị và cấp ủy đơn vị để triển khai:

- Nhận xét, đánh giá về cán bộ được đề nghị bổ nhiệm lại;

- Lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại theo phương thức bỏ phiếu kín.

III. Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm lại:

Đơn vị tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ bổ nhiệm lại để báo cáo Tổng cục (qua Vụ Tổ chức cán bộ) gồm:

1. Tờ trình đề nghị bổ nhiệm lại theo mẫu 8-TTr (kèm theo QĐ số 311/2000/QĐ-TCCB ngày 30/6/2006 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan);

2. Nhận xét, đánh giá cán bộ của cấp ủy và lãnh đạo đơn vị theo mẫu M2 (kèm theo CV số 1264/TCHQ-TCCB ngày 23/3/2004 của Tổng cục Hải quan);

3. Biên bản các cuộc họp kèm biên bản kiểm phiếu;

4. Các bản kê khai của cán bộ được xem xét bổ nhiệm lại:

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008, kèm bản sao các văn bằng, chứng chỉ đào tạo;

- Kê khai tài sản theo mẫu tại Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ;

- Bản tự nhận xét, đánh giá của cán bộ diện bổ nhiệm lại theo mẫu M1 (kèm theo Công văn số 1264 dẫn trên).

5. Nhận xét của cấp ủy địa phương nơi cư trú.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị thực hiện (có danh sách các đồng chí đến thời hạn bổ nhiệm lại năm 2011 kèm theo)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Lưu: VT, TCCB (6).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

DANH SÁCH

CÁC ĐỒNG CHÍ PHÓ CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH, LIÊN TỈNH, THÀNH PHỐ ĐẾN THỜI HẠN BỔ NHIỆM LẠI TRONG NĂM 2011
(kèm theo Công văn số 7233/TCHQ-TCCB ngày 02 tháng 12 năm 2010)

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

CHỨC VỤ

ĐƠN VỊ

THỜI HẠN BỔ NHIỆM LẠI

GHI CHÚ

1

Nguyễn Phước Việt Dũng

23/10/1961

Phó Cục trưởng

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

8/2011

 

2

Đàm Viết Nghị

30/6/1968

Phó Cục trưởng

Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng

8/2011

 

3

Phạm Ngọc Thuần

21/4/1959

Phó Cục trưởng

Cục Hải quan Tp. Đà Nẵng

4/2011

 

4

Lê Văn Nhuận

10/12/1966

Phó Cục trưởng

Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk

12/2011

 

5

Phạm Công Việt

22/9/1955

Phó Cục trưởng

Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk

6/2011

 

6

Huỳnh Thanh Bình

01/9/1964

Phó Cục trưởng

Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai

3/2011

 

7

Nguyễn Hữu Thành

20/4/1963

Phó Cục trưởng

Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp

8/2011

 

8

Võ Minh

19/4/1961

Phó Cục trưởng

Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế

9/2011

 

9

Nguyễn Văn Huệ

05/6/1960

Phó Cục trưởng

Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa

5/2011

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7233/TCHQ-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7233/TCHQ-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/12/2010
Ngày hiệu lực02/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7233/TCHQ-TCCB bổ nhiệm lại Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh thành phố


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7233/TCHQ-TCCB bổ nhiệm lại Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh thành phố
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7233/TCHQ-TCCB
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Ngọc Túc
        Ngày ban hành02/12/2010
        Ngày hiệu lực02/12/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 7233/TCHQ-TCCB bổ nhiệm lại Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh thành phố

             Lịch sử hiệu lực Công văn 7233/TCHQ-TCCB bổ nhiệm lại Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh thành phố

             • 02/12/2010

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 02/12/2010

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực