Công văn 724/GSQL-GQ3

Công văn 724/GSQL-GQ3 năm 2016 về cấp Giấy phép nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 724/GSQL-GQ3 cấp giấy phép nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại 2016


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 724/GSQL-GQ3
V/v cấp Giấy phép nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 1609/HQHN-GSQL ngày 20/5/2016 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội về việc cấp giấy phép nhập khẩu xe ô tô quà biếu, tặng, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan đến việc nhập khẩu xe dưới dạng quà biếu, tặng ngoài quy định hiện hành. Ngày 26/5/016, Tổng cục Hải quan có công văn mật số 116/TCHQ- GSQL về việc tăng cường công tác quản lý đối vi xe ô tô nhập khẩu dưới dạng quà biếu, tặng. Theo đó, Tổng cục lưu ý trong việc cấp giấy phép nhập khẩu, th tục nhập khẩu xe ô tô dưới dạng quà biếu, tặng, trong đó lưu ý trường hợp mối quan hệ giữa bên cho và bên nhận chưa đủ thuyết phục thể hiện được sự hợp tác giúp đ nhau trong thời gian hoạt động kinh doanh của mỗi bên. Theo báo cáo của Cục Hải quan Hà Nội thì công ty đã có văn bản giải trình về quá trình hợp tác, mối quan hệ giữa Công ty CP Quốc tế Ngọc Hà và công ty Contruction Inc, do vậy đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội xem xét thực hiện việc cấp phép theo thẩm quyền.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan thành phố Hà Nội biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT V
ũ Ngọc Anh (để b/cáo);
- Lưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ
CỤC TRƯỞNG
Nguyễn
Nht Kha

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 724/GSQL-GQ3

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu724/GSQL-GQ3
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/06/2016
Ngày hiệu lực02/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 724/GSQL-GQ3 cấp giấy phép nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 724/GSQL-GQ3 cấp giấy phép nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu724/GSQL-GQ3
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýNguyễn Nhất Kha
        Ngày ban hành02/06/2016
        Ngày hiệu lực02/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 724/GSQL-GQ3 cấp giấy phép nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại 2016

              Lịch sử hiệu lực Công văn 724/GSQL-GQ3 cấp giấy phép nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại 2016

              • 02/06/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 02/06/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực