Công văn 7241/VPCP-QHQT

Công văn 7241/VPCP-QHQT năm 2013 xử lý những khác biệt và qui định đặc thù của Chương trình hợp tác nghiên cứu Việt Nam - Đan Mạch do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7241/VPCP-QHQT 2013 xử lý khác biệt hợp tác nghiên cứu Việt Nam Đan Mạch


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7241/VPCP-QHQT
V/v xử lý những khác biệt và qui định đặc thù của Chương trình hợp tác nghiên cứu Việt Nam - Đan Mạch

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tiếp theo công văn số 4537/VPCP-QHQT ngày 05 tháng 6 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ; xét kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5596/BKHĐT-KTĐN ngày 05 tháng 8 năm 2013) về báo cáo quá trình xử lý những khác biệt và qui định đặc thù của Chương trình hợp tác nghiên cứu Việt Nam - Đan Mạch, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 4537/VPCP-QHQT ngày 05 tháng 6 năm 2013.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg (để b/c);
- Các Bộ: TP, TC, NG, KHCN, NN&PTNT
- ĐHQG: Hà Nội, Viện Hàn lâm KHCNVN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Vụ: TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7241/VPCP-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7241/VPCP-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/2013
Ngày hiệu lực29/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7241/VPCP-QHQT 2013 xử lý khác biệt hợp tác nghiên cứu Việt Nam Đan Mạch


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7241/VPCP-QHQT 2013 xử lý khác biệt hợp tác nghiên cứu Việt Nam Đan Mạch
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7241/VPCP-QHQT
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành29/08/2013
        Ngày hiệu lực29/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 7241/VPCP-QHQT 2013 xử lý khác biệt hợp tác nghiên cứu Việt Nam Đan Mạch

             Lịch sử hiệu lực Công văn 7241/VPCP-QHQT 2013 xử lý khác biệt hợp tác nghiên cứu Việt Nam Đan Mạch

             • 29/08/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 29/08/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực