Công văn 7245/TCHQ-KTTT

Công văn số 7245/TCHQ-KTTT về việc hướng dẫn thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu cho hệ thống quan trắc môi trường không khí chuyên dụng để phục vụ nghiên cứu khoa học do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7245/TCHQ-KTTT Hướng dẫn thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu thiết bị chuyên dụng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 7245/TCHQ-KTTT
V/v: Hướng dẫn thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu thiết bị chuyên dụng

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu khoáng sản
(28 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số KS-TCHQ 01 ngày 3/12/2007 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu khoáng sản về việc hướng dẫn thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu cho hệ thống quan trắc môi trường không khí chuyên dụng để phục vụ nghiên cứu khoa học; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005, Nghị định 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; thì hàng hóa nhập khẩu phục vụ Mục đích nghiên cứu khoa học có thể thuộc đối tượng miễn thuế hoặc xét miễn thuế nhập khẩu, cụ thể:

- Nếu hàng hóa là “máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư, phương tiện vận tải trong nước chưa sản xuất được, công nghệ trong nước chưa tạo ra được” thuộc Danh Mục do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành, nhập khẩu để “sử dụng trực tiếp và hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ” thì thuộc đối tượng miễn thuế. Hồ sơ miễn thuế theo hướng dẫn tại Điểm 2, Mục I, phần D Thông tư 59/2007/TT-BTC nêu trên. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết miễn thuế là Cục hải quan địa phương nơi Công ty làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa.

- Nếu hàng hóa là hàng chuyên dùng trực tiếp phục vụ cho nghiên cứu khoa học (trừ trường hợp quy định tại Điểm 1.14, Khoản 1, Mục I, phần D Thông tư 59) theo danh Mục cụ thể do Bộ quản lý chuyên ngành duyệt thì thuộc đối tượng xét miễn thuế. Hồ sơ xét miễn thuế theo hướng dẫn tại Điểm 2, Mục II, phần D Thông tư 59/2007/TT-BTC nêu trên. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết xem xét miễn thuế là Tổng cục Hải quan.

Công ty có thể tìm hiểu các quy định trên tại địa chỉ trang Web của Bộ Tài chính: www.mof.gov.vn.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu khoáng sản được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7245/TCHQ-KTTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7245/TCHQ-KTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2007
Ngày hiệu lực26/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7245/TCHQ-KTTT Hướng dẫn thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu thiết bị chuyên dụng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 7245/TCHQ-KTTT Hướng dẫn thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu thiết bị chuyên dụng
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu7245/TCHQ-KTTT
       Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
       Người kýĐặng Thị Bình An
       Ngày ban hành26/12/2007
       Ngày hiệu lực26/12/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật16 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 7245/TCHQ-KTTT Hướng dẫn thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu thiết bị chuyên dụng

          Lịch sử hiệu lực Công văn 7245/TCHQ-KTTT Hướng dẫn thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu thiết bị chuyên dụng