Công văn 7246/TCHQ-GSQL

Công văn 7246/TCHQ-GSQL hướng dẫn loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7246/TCHQ-GSQL hướng dẫn loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 7246/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi:

Công ty TNHH EVER TECH PLASTIC Việt Nam  
(Đ/c: Thái Hòa, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương)

 

Trả lời công văn số 128/2009 ngày 19/11/2009 của Công ty TNHH EVER TECH PLASTIC Việt Nam về đề nghị hướng dẫn loại hình xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về điều kiện để được áp dụng gia công chuyển tiếp: thực hiện theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 của Chính phủ. Thủ tục hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại khoản X, mục II Thông tư số 116/2008/TT-BTC ngày 04/12/2008 của Bộ Tài chính.

2. Về điều kiện để được áp dụng thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ: thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 của Chính phủ. Thủ tục Hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại khoản VIII, mục II Thông tư số 116/2008/TT-BTC ngày 04/12/2008 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Công ty căn cứ các hướng dẫn trên để thực hiện.

Riêng đối với vướng mắc của Công ty Cổ phần Giầy Đông Anh, ngày 17/11/2009, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 6962/TCHQ-GSQL hướng dẫn Công ty thực hiện (gửi kèm công văn).

Tổng cục Hải quan trả lời để Quý Công ty được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Trang Website;
- Lưu: VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7246/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7246/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/11/2009
Ngày hiệu lực27/11/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7246/TCHQ-GSQL

Lược đồ Công văn 7246/TCHQ-GSQL hướng dẫn loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

    Văn bản liên quan ngôn ngữ

      Văn bản sửa đổi, bổ sung

        Văn bản bị đính chính

          Văn bản được hướng dẫn

            Văn bản đính chính

              Văn bản bị thay thế

                Văn bản hiện thời

                Công văn 7246/TCHQ-GSQL hướng dẫn loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ
                Loại văn bảnCông văn
                Số hiệu7246/TCHQ-GSQL
                Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
                Người kýHoàng Việt Cường
                Ngày ban hành27/11/2009
                Ngày hiệu lực27/11/2009
                Ngày công báo...
                Số công báo
                Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
                Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
                Cập nhật14 năm trước

                Văn bản thay thế

                  Văn bản được căn cứ

                    Văn bản hợp nhất

                      Văn bản gốc Công văn 7246/TCHQ-GSQL hướng dẫn loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ

                      Lịch sử hiệu lực Công văn 7246/TCHQ-GSQL hướng dẫn loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ

                      • 27/11/2009

                        Văn bản được ban hành

                        Trạng thái: Chưa có hiệu lực

                      • 27/11/2009

                        Văn bản có hiệu lực

                        Trạng thái: Có hiệu lực