Công văn 725/TCT-CS

Công văn 725/TCT-CS năm 2019 về thủ tục hành chính thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 725/TCT-CS 2019 thủ tục hành chính thuế


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 725/TCT-CS
V/v thủ tục hành chính thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Giang

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3805/CT-HCQTTVAC ngày 23/08/2018 của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang về thủ tục hành chính thuế. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 4 Điều 8 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn cách tính thời hạn để thực hiện thủ tục hành chính thuế như sau:

“4. Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng ca thời hạn được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó.”

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trùng với ngày nghỉ theo quy định thì thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 4 Điều 8 Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế có ý kiến Cục Thuế tỉnh Bắc Giang được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/cáo);
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 725/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu725/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/03/2019
Ngày hiệu lực05/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 725/TCT-CS

Lược đồ Công văn 725/TCT-CS 2019 thủ tục hành chính thuế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 725/TCT-CS 2019 thủ tục hành chính thuế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu725/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Hữu Tân
        Ngày ban hành05/03/2019
        Ngày hiệu lực05/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 725/TCT-CS 2019 thủ tục hành chính thuế

            Lịch sử hiệu lực Công văn 725/TCT-CS 2019 thủ tục hành chính thuế

            • 05/03/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/03/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực