Công văn 7254/TCHQ-KTTT

Công văn số 7254/TCHQ-KTTT về việc không thu thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng nhập khẩu phục vụ dự án ODA vốn vay ưu đãi do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7254/TCHQ-KTTT không thu thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu phục vụ dự án ODA vốn vay ưu đãi


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 7254/TCHQ-KTTT
V/v: thuế GTGT hàng nhập khẩu phục vụ dự án

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi:

- Ban Quản lý Dự án thoát nước và Vệ sinh môi trường TP Bắc Giang
(Số 02 Nghĩa Long, Phường Trần Phú, TP Bắc Giang)
- Cục Hải quan Lạng Sơn

 

Trả lời công văn số 33/CV-QLDA  ngày 7/12/2007 của Ban Quản lý Dự án thoát nước và Vệ sinh môi trường TP Bắc Giang V/v không thu thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng nhập khẩu phục vụ dự án ODA vốn vay ưu đãi; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1.Theo quy định tại Điểm 1, Mục III Thông tư số 123/2007/TT-BTC ngày 23/10/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và ưu đãi thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), thì: Chủ dự án ODA vay trực tiếp nhập khẩu hoặc ủy thác nhập khẩu thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT theo quy định của Luật thuế GTGT.

2. Theo quy định tại điểm 1.4, Mục II, phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về thuế GTGT, thì: vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

3. Căn cứ Điều 29 Luật thuế GTGT thì trường hợp Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác với Luật thuế GTGT thì thuế GTGT được thực hiện theo những quy định tại Điều ước quốc tế đó.

4. Trường hợp ban quản lý Dự án thoát nước và Vệ sinh môi trường TP Bắc giang là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc UBND thành phố Bắc Giang (Chủ đầu tư) không phải là doanh nghiệp; do vậy khi nhập khẩu vật tư xây dựng phục vụ dự án phải nộp thuế GTGT theo quy định của Luật thuế GTGT, trừ trường hợp Hiệp định vay vốn ký giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Đan Mạch có Điều Khoản miễn thuế GTGT cho hàng hóa nhập khẩu bằng nguồn vốn ODA ưu đãi thì vật tư xây dựng có tên trong danh Mục nhập khẩu phục vụ dự án được miễn thuế GTGT theo quy định tại Hiệp định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Ban Quản lý Dự án thoát nước và Vệ sinh môi trường TP Bắc Giang , Cục Hải quan Lạng Sơn biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7254/TCHQ-KTTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7254/TCHQ-KTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2007
Ngày hiệu lực27/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7254/TCHQ-KTTT không thu thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu phục vụ dự án ODA vốn vay ưu đãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7254/TCHQ-KTTT không thu thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu phục vụ dự án ODA vốn vay ưu đãi
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7254/TCHQ-KTTT
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýĐặng Thị Bình An
        Ngày ban hành27/12/2007
        Ngày hiệu lực27/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 7254/TCHQ-KTTT không thu thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu phục vụ dự án ODA vốn vay ưu đãi

           Lịch sử hiệu lực Công văn 7254/TCHQ-KTTT không thu thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu phục vụ dự án ODA vốn vay ưu đãi

           • 27/12/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/12/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực