Công văn 7259/TCHQ-TXNK

Công văn 7259/TCHQ-TXNK năm 2013 kê khai hải quan điện nhập khẩu của Nhà máy điện Xekaman3 do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7259/TCHQ-TXNK năm 2013 kê khai hải quan điện nhập khẩu Nhà máy điện Xekaman3


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7259/TCHQ-TXNK
V/v kê khai hải quan điện nhập khẩu của NMĐ Xekaman3

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3275/EVN-TCKT ngày 27/8/2013 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam phản ánh vướng mắc về thủ tục kê khai hải quan khi quyết toán điện nhập khẩu của Nhà máy điện Xekaman3 (CHND Lào). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc khai bổ sung sau khi quyết toán điện nhập khẩu của Nhà máy điện Xekaman3 (CHND Lào):

- Theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Luật Quản lý thuế, thì: "Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

a) Trước thời điểm cơ quan hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa hoặc quyết định miễn kiểm tra thực tế hàng hóa, người khai hải quan phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp có sai sót;

b) Người nộp thuế tự phát hiện những sai sót ảnh hưởng đến số thuế phải nộp trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhưng trước khi cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế".

Điều kiện, thủ tục hồ sơ kê khai bổ sung được hướng dẫn cụ thể tại Điều 14 Thông tư số 128/2013/TT-BTC.

- Theo quy định tại điểm d khoản 4 Điều 20 Thông tư số 128/2013/TT-BTC thì: "Trường hợp khai báo nộp bổ sung tiền thuế thiếu thì thời hạn nộp thuế là ngày đăng ký tờ khai hải quan (đối với hàng hóa là nguyên liệu, vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu) hoặc là ngày hoàn thành thủ tục hải quan tạm nhập khẩu hàng hóa (đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất) hoặc là ngày thông quan hoặc giải phóng hàng (đối với hàng hóa khác)".

Hiện nay, tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành chưa có quy định về việc không thu tiền chậm nộp thuế trong trường hợp khai bổ sung sau khi quyết toán năm theo đề nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đối với trường hợp nhập khẩu điện của Nhà máy điện Xekaman3 (CHND Lào). Vì vậy, đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam nghiên cứu, thực hiện khai bổ sung thuế (nếu có) theo các quy định nêu trên.

2. Về việc kê khai thuế hàng tháng và các vướng mắc khác đối với mặt hàng điện nhập khẩu:

Hiện nay, Tổng cục Hải quan đang nghiên cứu xây dựng quy trình quản lý, giám sát đối với mặt hàng điện nhập khẩu. Vì vậy, để xử lý tổng thể các vướng mắc, Tổng cục Hải quan đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam rà soát, tổng hợp vướng mắc đồng thời đề xuất phương án xử lý về Tổng cục Hải quan để Tổng cục Hải quan báo cáo Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn riêng về thủ tục kê khai, cách tính thuế đối với ngành điện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Tập đoàn Điện lực Việt Nam biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Thuộc tính Công văn 7259/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7259/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/11/2013
Ngày hiệu lực28/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7259/TCHQ-TXNK năm 2013 kê khai hải quan điện nhập khẩu Nhà máy điện Xekaman3


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7259/TCHQ-TXNK năm 2013 kê khai hải quan điện nhập khẩu Nhà máy điện Xekaman3
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7259/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýHoàng Việt Cường
        Ngày ban hành28/11/2013
        Ngày hiệu lực28/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 7259/TCHQ-TXNK năm 2013 kê khai hải quan điện nhập khẩu Nhà máy điện Xekaman3

           Lịch sử hiệu lực Công văn 7259/TCHQ-TXNK năm 2013 kê khai hải quan điện nhập khẩu Nhà máy điện Xekaman3

           • 28/11/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/11/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực