Công văn 726/GSQL-GQ1

Công văn 726/GSQL-GQ1 năm 2016 về giải phóng hàng do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 726/GSQL-GQ1 giải phóng hàng 2016


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 726/GSQL-GQ1
V/v giải phóng hàng

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty TNHH Procter & Gamble Việt Nam.
(Đ/c: KCN Đ
ng An, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương)

Trả lời công văn số 1905/CV-PGV-2016 ngày 19/5/2016 của Công ty TNHH Procter & Gamble Việt Nam về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Hải quan năm 2014, trường hợp hàng hóa được cơ quan hải quan xác nhận trạng thái “giải phóng hàng” (chờ kết quả tham vấn giá để xác định chính xác số thuế phải nộp), Công ty được phép đưa hàng hóa vào sản xuất hoặc bán trên thị trường. Công ty có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ về thuế sau khi có kết quả tham vấn để cơ quan hải quan thông quan cho tờ khai hải quan.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT V
ũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ1.Cường (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 726/GSQL-GQ1

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu726/GSQL-GQ1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/06/2016
Ngày hiệu lực02/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 726/GSQL-GQ1 giải phóng hàng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 726/GSQL-GQ1 giải phóng hàng 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu726/GSQL-GQ1
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýÂu Anh Tuấn
        Ngày ban hành02/06/2016
        Ngày hiệu lực02/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 726/GSQL-GQ1 giải phóng hàng 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 726/GSQL-GQ1 giải phóng hàng 2016

             • 02/06/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 02/06/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực