Công văn 7264/VPCP-ĐMDN

Công văn số 7264/VPCP-ĐMDN về việc triển khai kết luận của Thủ tướng tại phiên họp Chính phủ tháng 11/2007 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7264/VPCP-ĐMDN triển khai kết luận của Thủ tướng phiên họp Chính phủ tháng 11/2007


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7264/VPCP-ĐMDN
V/v triển khai kết luận của Thủ tướng tại phiên họp Chính phủ tháng 11/2007

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

 

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2007 vào ngày 29 tháng 11 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có chỉ đạo về công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, trong đó yêu cầu Bộ Tài chính:

1. Theo dõi, nắm chắc tình hình tài chính của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước; định kỳ hàng quý báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Giúp các Bộ, địa phương và các tổng công ty trong công tác định giá, đấu giá doanh nghiệp.

3. Phối hợp với các Bộ, địa phương và các Tổng công ty, trong năm 2008 - 2009, xử lý dứt điểm các doanh nghiệp nhà nước cần phải xử lý, không nên kéo dài, ví dụ các khoản nợ của các Tổng công ty Mía đường, Dâu tằm tơ, các Tổng công ty của Bộ Giao thông vận tải,...

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg;
- Các Bộ: NN&PTNT, GTVT;
- VPCP: BTCN, các PCN,
 các Vụ: TH, KTTH,  Website CP;
- Lưu: VT, ĐMDN (3). 23

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7264/VPCP-ĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7264/VPCP-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2007
Ngày hiệu lực14/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7264/VPCP-ĐMDN

Lược đồ Công văn 7264/VPCP-ĐMDN triển khai kết luận của Thủ tướng phiên họp Chính phủ tháng 11/2007


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7264/VPCP-ĐMDN triển khai kết luận của Thủ tướng phiên họp Chính phủ tháng 11/2007
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7264/VPCP-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Viết Muôn
        Ngày ban hành14/12/2007
        Ngày hiệu lực14/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 7264/VPCP-ĐMDN triển khai kết luận của Thủ tướng phiên họp Chính phủ tháng 11/2007

            Lịch sử hiệu lực Công văn 7264/VPCP-ĐMDN triển khai kết luận của Thủ tướng phiên họp Chính phủ tháng 11/2007

            • 14/12/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/12/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực