Công văn 7267/VPCP-NN

Công văn số 7267/VPCP-NN về việc kinh phí đầu tư chống sạt lở bờ sông Ba, tỉnh Gia Lai do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7267/VPCP-NN kinh phí đầu tư chống sạt lở bờ sông Ba, tỉnh Gia Lai


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số:  7267/VPCP-NN
V/v kinh phí đầu tư chống sạt lở bờ sông Ba, tỉnh Gia Lai

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,  nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai (công văn số 3192/UBND-CN ngày 2 tháng 11 năm 2007), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8783/BKH-KTĐP< ngày 29 tháng 11 năm 2007), Tài chính (công văn số 16026/BTC-ĐT ngày 26 tháng 11 năm 2007), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 3302/BNN-ĐĐ ngày 28 tháng 11 năm 2007) về việc hỗ trợ kinh phí đầu tư Dự án công trình kè chống sạt lở bờ Tây sông Ba, đoạn qua thị xã Ayunpa và Dự án công trình kè chống sạt lở sông Ba, đoạn qua thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai chỉ đạo rà soát, hoàn tất thủ tục đầu tư Dự án công trình kè chống sạt lở bờ Tây sông Ba, đoạn qua thị xã Ayunpa và Dự án công trình kè chống sạt lở sông Ba, đoạn qua thị xã An Khê theo quy định; sắp xếp thứ tự ưu tiên, lựa chọn các hạng mục cấp bách làm trước; tổ chức thẩm định, phê duyệt các Dự án trên sau khi có ý kiến thỏa thuận về kỹ thuật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Về nguồn vốn đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai chủ động sử dụng vốn ngân sách địa phương trong kế hoạch hàng năm của Tỉnh và huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác để thực hiện.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính cân đối, bố trí vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương trong dự toán ngân sách hàng năm của tỉnh Gia Lai để hỗ trợ một phần kinh phí cho các dự án nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai và các cơ quan biết liên quan, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý,
 Nguyễn Quốc Huy, Phạm Viết Muôn,
 Các Vụ: KTTH, ĐP, TH;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, NN (4), Huệ. 20

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7267/VPCP-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7267/VPCP-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2007
Ngày hiệu lực14/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7267/VPCP-NN

Lược đồ Công văn 7267/VPCP-NN kinh phí đầu tư chống sạt lở bờ sông Ba, tỉnh Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7267/VPCP-NN kinh phí đầu tư chống sạt lở bờ sông Ba, tỉnh Gia Lai
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7267/VPCP-NN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Viết Muôn
        Ngày ban hành14/12/2007
        Ngày hiệu lực14/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 7267/VPCP-NN kinh phí đầu tư chống sạt lở bờ sông Ba, tỉnh Gia Lai

              Lịch sử hiệu lực Công văn 7267/VPCP-NN kinh phí đầu tư chống sạt lở bờ sông Ba, tỉnh Gia Lai

              • 14/12/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 14/12/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực