Công văn 7273/VPCP-QHQT

Công văn 7273/VPCP-QHQT năm 2013 bổ sung danh mục dự án cấp bách ưu tiên đầu tư theo chương trình SP-RCC phục vụ chống ngập khu vực TP Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7273/VPCP-QHQT 2013 dự án cấp bách ưu tiên đầu tư SPRCC chống ngập Hồ Chí Minh


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7273/VPCP-QHQT
V/v Bổ sung danh mục dự án cấp bách ưu tiên đầu tư theo chương trình SP-RCC phục vụ chống ngập khu vực TPHCM

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
- Bộ Tài chính và Môi trường;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (công văn số 3423/UBND-CNN ngày 05 tháng 7 năm 2013), ý kiến đóng góp của các cơ quan: Bộ Tài nguyên và Môi trường (công văn số 2916/BTNMT-KTTVBĐKH ngày 30 tháng 7 năm 2013), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5334/BKHĐT-KHGDTNMT ngày 25 tháng 7 năm 2013), Bộ Tài chính (công văn số 10248/BTC-QLN ngày 06 tháng 8 năm 2013), Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành liên quan theo đúng tiêu chí, quy trình tại Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 04 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, các PTT (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý TTgCP; các Vụ: TH, KTN, KTTH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7273/VPCP-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7273/VPCP-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/08/2013
Ngày hiệu lực30/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7273/VPCP-QHQT 2013 dự án cấp bách ưu tiên đầu tư SPRCC chống ngập Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7273/VPCP-QHQT 2013 dự án cấp bách ưu tiên đầu tư SPRCC chống ngập Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7273/VPCP-QHQT
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành30/08/2013
        Ngày hiệu lực30/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 7273/VPCP-QHQT 2013 dự án cấp bách ưu tiên đầu tư SPRCC chống ngập Hồ Chí Minh

             Lịch sử hiệu lực Công văn 7273/VPCP-QHQT 2013 dự án cấp bách ưu tiên đầu tư SPRCC chống ngập Hồ Chí Minh

             • 30/08/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 30/08/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực