Công văn 7275/BGTVT-VT

Công văn 7275/BGTVT-VT năm 2014 kiểm tra và xử lý vi phạm đối với hành vi tự ý thay đổi kích thước thùng chở hàng của xe ô tô tải tự đổ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7275/BGTVT-VT 2014 kiểm tra xử lý vi phạm tự ý thay đổi kích thước thùng chở hàng ô tô tải


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7275/BGTVT-VT
V/v: Kiểm tra và xử lý vi phạm đối với hành vi tự ý thay đổi kích thước thùng chở hàng của xe ô tô tải tự đổ.

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2014

 

Kính gửi:

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Các Cục thuộc Bộ;
- Các Ban Quản lý dự án thuộc Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các Cục thuộc Bộ;
- Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 12/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp cấp bách nhằm nâng cao chất lượng và chống tiêu cực trong công tác đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Công điện số 05/CĐ-UBATGT ngày 05/5/2014 về việc tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải trên đường bộ, đặc biệt là ngăn chặn và xử lý vi phạm về kích thước thùng xe ô tô tải tự đổ, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu:

1. Các Ban Quản lý dự án thuộc: Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các Cục thuộc Bộ; các Sở Giao thông vận tải:

a) Yêu cầu tất cả các nhà thầu thi công các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông thuộc đơn vị mình quản lý:

- Lập danh sách biển số xe ô tô tải tự đổ chuyên chở vật liệu xây dựng để Ban Quản lý dự án có văn bản đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam cung cấp các thông số về kích thước thùng xe theo Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường được cấp lần đầu và lần gần nhất;

- Thực hiện kiểm tra tại hiện trường và nghiêm cấm các xe vi phạm kích thước thùng hàng hoạt động tại khu vực công trường, đồng thời thông báo cho Cục Đăng kiểm Việt Nam và Sở Giao thông vận tải địa phương để xử lý vi phạm theo quy định;

- Yêu cầu các chủ phương tiện vận chuyển vật liệu cho dự án cam kết không sử dụng xe vi phạm kích thước thùng hàng, nếu vi phạm sẽ chấm dứt hợp đồng vận chuyển.

b) Tạm đình chỉ thi công có thời hạn đối với nhà thầu tiếp tục để xe ô tô vi phạm kích thước thùng hàng vận chuyển vật liệu cho dự án đến khi có phương án vận chuyển vật liệu không sử dụng xe ô tô vi phạm kích thước thùng hàng; xem xét không ký hợp đồng thi công đối với những nhà thầu tái phạm sử dụng xe vi phạm kích thước thùng hàng vận chuyển vật liệu cho dự án.

2. Cục Đăng kiểm Việt Nam có trách nhiệm:

- Cung cấp các thông số về kích thước thùng xe theo Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường được cấp lần đầu và lần gần nhất theo đề nghị của các Ban Quản lý dự án;

- Xử lý vi phạm đối với việc tự ý thay đổi kích thước thùng hàng theo quy định.

3. Các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và nhà thầu thi công dự án của ngành giao thông vận tải khi ký các hợp đồng để thực hiện dự án phải có nội dung cam kết tuân thủ đúng quy định về tải trọng phương tiện và kích thước thùng hàng khi vận chuyển vật liệu cho dự án và coi đây là một trong những tiêu chí để xem xét việc chấm dứt hợp đồng nếu có vi phạm.

4. Tổng cục Đường bộ Việt Nam chủ trì, phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông và Sở Giao thông vận tải địa phương tổ chức các Đoàn thanh tra, kiểm tra đối với chủ xe ô tô tải tự đổ tại các địa phương, các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông thuộc ngành giao thông vận tải về tình hình vi phạm tự ý thay đổi kích thước thùng hàng và xử lý vi phạm theo quy định, cụ thể như sau:

a) Xử lý vi phạm đối với chủ phương tiện:

- Vi phạm lần đầu: đề nghị Đơn vị đăng kiểm thu hồi Tem và Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, yêu cầu doanh nghiệp phải khắc phục, cắt giảm kích thước thùng hàng của xe phù hợp với quy định tại Thông tư số 32/2012/TT-BGTVT ngày 09/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về kích thước giới hạn thùng chở hàng ô tô tải tự đổ, rơ moóc và sơ mi rơ moóc tải tự đổ, ô tô xi téc, rơ moóc và sơ mi rơ moóc xi téc tham gia giao thông đường bộ trước khi kiểm định lại.

- Vi phạm lần thứ hai trở đi: đề nghị Đơn vị đăng kiểm thu hồi Tem và Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, đồng thời xử phạt theo điểm a khoản 7 Điều 30 Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định đối với hành vi vi phạm “tự ý cải tạo kết cấu, hình dáng, kích thước của xe không đúng thiết kế của nhà chế tạo hoặc thiết kế cải tạo đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt” và xử phạt bổ sung theo điểm b khoản 9 Điều 30 Nghị định số 171/2013/NĐ-CP “buộc phải khôi phục lại hình dáng, kích thước hoặc tình trạng an toàn kỹ thuật ban đầu của xe”.

- Sau mỗi đợt thanh tra, kiểm tra, Tổng cục Đường bộ Việt Nam tổng hợp danh sách xe vi phạm và cung cấp cho các Ban Quản lý dự án thuộc ngành giao thông vận tải, đề nghị các Ban Quản lý dự án yêu cầu nhà thầu thi công không ký hợp đồng đối với những chủ phương tiện vi phạm.

b) Xử lý vi phạm đối với Ban quản lý dự án và các nhà thầu thi công các dự án của ngành giao thông vận tải để xe ô tô vi phạm kích thước thùng hàng vận chuyển vật liệu cho dự án:

- Vi phạm lần đầu: kiến nghị Chủ đầu tư có văn bản nhắc nhở Ban Quản lý dự án và các nhà thầu thi công không để phương tiện có vi phạm kích thước thùng chở hàng để vận chuyển vật liệu cho dự án.

- Vi phạm lần thứ hai: kiến nghị Chủ đầu tư xem xét mức độ vi phạm của Ban Quản lý dự án và các nhà thầu thi công để có hình thức xử lý phù hợp, đồng thời kiến nghị Chủ đầu tư chỉ đạo Ban Quản lý dự án không ký hợp đồng với những nhà thầu tiếp tục vi phạm.

5. Sở Giao thông vận tải tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có văn bản đề nghị Công an cấp tỉnh chỉ đạo Công an cấp quận, huyện hỗ trợ trong việc xác minh địa chỉ, yêu cầu chủ phương tiện hợp tác và bảo đảm an ninh, an toàn cho hoạt động của đoàn thanh tra.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Bộ Công an (để phối hợp chỉ đạo);
- Ủy ban ATGTQG;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Thứ trưởng;
- Thanh tra Bộ; các Vụ: ATGT, KCHTGT, KHCN, PC;
- Cục QLXD&CLCTGT;
- Website Bộ GTVT;
- Lưu: VT, V.Tải (Phong 3b).

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7275/BGTVT-VT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7275/BGTVT-VT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/06/2014
Ngày hiệu lực19/06/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7275/BGTVT-VT 2014 kiểm tra xử lý vi phạm tự ý thay đổi kích thước thùng chở hàng ô tô tải


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7275/BGTVT-VT 2014 kiểm tra xử lý vi phạm tự ý thay đổi kích thước thùng chở hàng ô tô tải
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7275/BGTVT-VT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýĐinh La Thăng
        Ngày ban hành19/06/2014
        Ngày hiệu lực19/06/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 7275/BGTVT-VT 2014 kiểm tra xử lý vi phạm tự ý thay đổi kích thước thùng chở hàng ô tô tải

           Lịch sử hiệu lực Công văn 7275/BGTVT-VT 2014 kiểm tra xử lý vi phạm tự ý thay đổi kích thước thùng chở hàng ô tô tải

           • 19/06/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/06/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực