Công văn 728/GSQL-GQ3

Công văn 728/GSQL-GQ3 năm 2016 về tạm xuất thiết bị ra nước ngoài để sửa chữa do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 728/GSQL-GQ3 tạm xuất thiết bị ra nước ngoài để sửa chữa 2016


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 728/GSQL-GQ3
V/v tạm xuất thiết bị ra nước ngoài để sửa chữa

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty CP Phát triển Kiến Hưng
/c: Phòng 804, tầng 8, tòa nhà TOYOTA, 315 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội)

Trả lời công văn số 28042016-3/KH ngày 28/04/2016 của Công ty CP Phát triển Kiến Hưng về việc ghi tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về hồ sơ hải quan đối với hàng hóa tạm xuất - tái nhập để bảo hành, sửa chữa, đề nghị Công ty thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 55 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ.

2. Căn cứ quy định tại Điều 13 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ thì:

a. Đối với trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 13 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP, khi tạm xuất - tái nhập phải có giy phép của Bộ Công Thương.

Đối với trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 13 nêu trên, Công ty làm th tục tạm xuất, tái nhập tại Chi cục Hải quan cửa khẩu không phải có giấy phép của Bộ Công Thương.

b. Đối với trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng quy định tại Khoản 5, Điều 13 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP, Công ty chỉ được phép tạm xuất để sửa chữa khi thiết bị này còn trong thời hạn bảo hành theo hợp đồng nhập khẩu.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời Công ty biết để thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- P
.TCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 728/GSQL-GQ3

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu728/GSQL-GQ3
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/06/2016
Ngày hiệu lực02/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 728/GSQL-GQ3 tạm xuất thiết bị ra nước ngoài để sửa chữa 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 728/GSQL-GQ3 tạm xuất thiết bị ra nước ngoài để sửa chữa 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu728/GSQL-GQ3
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýNguyễn Nhất Kha
        Ngày ban hành02/06/2016
        Ngày hiệu lực02/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 728/GSQL-GQ3 tạm xuất thiết bị ra nước ngoài để sửa chữa 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 728/GSQL-GQ3 tạm xuất thiết bị ra nước ngoài để sửa chữa 2016

           • 02/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực