Công văn 7286/TCHQ-GSQL

Công văn số 7286/TCHQ-GSQL về việc quản lý hàng gia công, hàng sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7286/TCHQ-GSQL quản lý hàng gia công, hàng sản xuất xuất khẩu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 7286/TCHQ-GSQL
V/v quản lý hàng gia công, hàng SXXK

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 2499/HQBD-NV ngày 17/12/2007 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về quản lý đối với hàng gia công, hàng sản xuất xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về địa Điểm đối chiếu mẫu lưu nguyên liệu khi làm thủ tục chuyển từ hợp đồng gia công này sang hợp đồng gia công khác.

Căn cứ quy định tại Quyết định số 69/2004/QĐ-BTC ngày 24/8/2004 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan nhất trí với đề xuất của Cục hải quan Bình Dương tại công văn số 2499/HQBD-NV theo đó việc kiểm tra, đối chiếu mẫu lưu nguyên liệu khi chuyển từ hợp đồng gia công này sang hợp đồng gia công khác thực hiện tại nhà máy, xí nghiệp, nơi sản xuất của Công ty.

2. Về công chức hải quan làm nhiệm vụ thanh Khoản hàng sản xuất xuất khẩu:

Điểm 2, phần 1 Quyết định số 929/QĐ-TCHQ ngày 25/5/2006 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn: “Việc đăng ký định mức, thanh Khoản tuỳ theo lượng hàng tờ khai và nhân sự của từng Chi cục hải quan để bố trí tổ chức thực hiện cho phù hợp. Những nơi có lượng tờ khai của loại hình này lớn có thể tổ chức bộ phận chuyên trách đăng ký, kiểm tra định mức, thanh Khoản…”.

Do vậy, việc bố trí nhân sự đảm nhiệm việc thanh Khoản hàng sản xuất xuất khẩu do lãnh đạo Chi cục Hải quan quy định cho phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị, tuy nhiên phải đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện, thanh Khoản đúng thời hạn.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Trang Website TCHQ;
- Lưu: VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Túc

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7286/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7286/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2007
Ngày hiệu lực27/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7286/TCHQ-GSQL quản lý hàng gia công, hàng sản xuất xuất khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7286/TCHQ-GSQL quản lý hàng gia công, hàng sản xuất xuất khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7286/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Ngọc Túc
        Ngày ban hành27/12/2007
        Ngày hiệu lực27/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 7286/TCHQ-GSQL quản lý hàng gia công, hàng sản xuất xuất khẩu

           Lịch sử hiệu lực Công văn 7286/TCHQ-GSQL quản lý hàng gia công, hàng sản xuất xuất khẩu

           • 27/12/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/12/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực