Công văn 729/UBND-KTTH

Công văn 729/UBND-KTTH năm 2015 về giá tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Công văn 729/UBND-KTTH giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô Đồng Tháp 2015 đã được thay thế bởi Quyết định 26/2016/QĐ-UBND bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô mô tô phương tiện thủy Đồng Tháp. và được áp dụng kể từ ngày 22/05/2016.

Nội dung toàn văn Công văn 729/UBND-KTTH giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô Đồng Tháp 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 729/UBND-KTTH
V/v giá tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô

Đồng Tháp, ngày 19 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Cục Thuế tỉnh.

 

Xét đề nghị tại Công văn số 1931/STC-QLCS-G ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Sở Tài chính về việc xác định giá tính lệ phí trước bạ, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt giá xe làm cơ sở tính lệ phí trước bạ theo đề nghị của Sở Tài chính nêu tại Công văn trên.

- Loại xe: ô tô 07 chỗ, nhãn hiệu Suzuki, sản xuất năm 2000, dung tích 970 cm3 (đã qua sử dụng).

- Giá xe: 115.000.000 đồng.

2. Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm thông báo và hướng dẫn Chi cục thuế các huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc thu lệ phí trước bạ xe ô tô nêu trên theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch và các PCT/UBND tỉnh;
- LĐVP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, HS.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Châu Hồng Phúc

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 729/UBND-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu729/UBND-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/11/2015
Ngày hiệu lực19/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/05/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 729/UBND-KTTH

Lược đồ Công văn 729/UBND-KTTH giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô Đồng Tháp 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 729/UBND-KTTH giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô Đồng Tháp 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu729/UBND-KTTH
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýChâu Hồng Phúc
        Ngày ban hành19/11/2015
        Ngày hiệu lực19/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/05/2016
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 729/UBND-KTTH giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô Đồng Tháp 2015

             Lịch sử hiệu lực Công văn 729/UBND-KTTH giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô Đồng Tháp 2015