Công văn 7290/TCHQ-GSQL

Công văn 7290/TCHQ-GSQL năm 2020 về hỗ trợ thực hiện chương trình chuyên đề logistics do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7290/TCHQ-GSQL 2020 hỗ trợ thực hiện chương trình chuyên đề logistics


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7290/TCHQ-GSQL
V/v hỗ trợ thực hiện chương trình chuyên đề logistics

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi: Trung tâm THVN khu vực Nam Bộ - Đài Truyền hình Việt Nam.

Tổng cục Hải quan nhận được văn bản số 497/CV-VTV9 ngày 14/10/2020 của Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ - Đài Truyền hình Việt Nam về việc hỗ trợ thực hiện chương trình chuyên đề về hoạt động ngành logistics tại Việt Nam. Về việc này, Tổng cục Hải quan xin cung cấp một số nội dung như sau:

1. Quy định pháp luật về thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh:

Thực hiện theo quy định tại Điều 43 Nghị định 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 19 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP của Chính phủ, Điều 51 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 29 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

2. Về việc kiểm tra niêm phong của hãng vận chuyển:

Trên cơ sở phản ánh của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng hóa quá cảnh và Hiệp hội doanh nghiệp vận tải về việc kiểm tra niêm phong của hãng vận chuyển đối với hàng hóa quá cảnh bằng đường thủy nội địa tại Chi cục Hải quan CK cảng Sài Gòn Khu vực I, để thực hiện đúng quy định của pháp luật và đảm bảo hoạt động quá cảnh hàng hóa được thuận lợi, Tổng cục Hải quan đã có các văn bản số 5808/TCHQ-GSQL ngày 03/9/2020 và số 6201/TCHQ-GSQL ngày 22/9/2020 yêu cầu Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh đúng theo quy định tại Nghị định 08/2015/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP) và Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC). Theo đó việc kiểm tra niêm phong của hãng vận chuyển do doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng thực hiện theo quy định tại tiết b điểm 1 Khoản 31 Điều 1 (điểm b Khoản 1 Điều 52) Thông tư số 39/2018/TT-BTC .

Cơ quan Hải quan thực hiện kiểm tra, đối chiếu số hiệu container giữa thực tế hàng hóa và thông tin đã khai báo trên tờ khai vận chuyển độc lập.

3. Về hoạt động gom hàng hóa tại các cảng khác nhau trên cùng một phương tiện vận chuyển (sà lan) để vận chuyển đến cửa khẩu xuất:

Tại Khoản 1 Điều 11 (Ra vào liên tiếp ở các cảng, bến) Hiệp định vận tải đường thủy giữa Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia quy định: “Việc không được vận tải nội địa như quy định tại Điều 10 không cản trở các tàu của mỗi bên ký kết trong những việc sau:

(1) Xếp hàng hóa hoặc đón hành khách tại một s cảng, bến liên tiếp trong lãnh th của một Bên ký kết với mục đích chuyên chở số hàng hóa, hành khách này đến lãnh thcủa Bên ký kết kia”

Tại khoản 4 Điều 64 Luật Hải quan quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan: Trong thời gian vận chuyển hàng hóa đang chịu sự giám sát hải quan, nếu người khai hải quan thực hiện việc trung chuyển, chuyển tải, lưu kho, chia tách lô hàng, thay đổi phương thức vận tải hoặc các công việc khác thì phải thông báo và được sự đồng ý của cơ quan hải quan trước khi thực hiện.”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hp doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải thủy nội địa thực hiện nhận hàng từ các cảng để vận chuyển đến lãnh thổ của Campuchia thì phải thông báo và được sự đồng ý của cơ quan hải quan trước khi thực hiện.

Căn cứ hướng dẫn khai báo các chỉ tiêu thông tin tờ khai vận chuyển độc lập (tờ khai sử dụng để khai báo hải quan đối với hàng hóa quá cảnh) theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 (thay thế Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015) của Bộ Tài chính thì doanh nghiệp thực hiện khai báo tuyến đường vận chuyển hàng hóa cùng các chỉ tiêu thông tin khác trên tờ khai và cơ quan hải quan phê duyệt tờ khai này. Như vậy, việc thông báo của doanh nghiệp và phê duyệt của cơ quan hải quan thực hiện thông qua việc khai báo các chỉ tiêu thông tin trên tờ khai hải quan và phê duyệt tờ khai hải quan đối với hàng hóa quá cảnh.

Tổng cục Hải quan xin cung cấp thông tin để quý Trung tâm được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Vũ Thị Mai - Thứ
trưởng BTC;
- Tổng cục trưởng;
- Cục H
QTP Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7290/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7290/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/11/2020
Ngày hiệu lực16/11/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 tháng trước
(18/11/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7290/TCHQ-GSQL

Lược đồ Công văn 7290/TCHQ-GSQL 2020 hỗ trợ thực hiện chương trình chuyên đề logistics


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7290/TCHQ-GSQL 2020 hỗ trợ thực hiện chương trình chuyên đề logistics
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7290/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýMai Xuân Thành
        Ngày ban hành16/11/2020
        Ngày hiệu lực16/11/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 tháng trước
        (18/11/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 7290/TCHQ-GSQL 2020 hỗ trợ thực hiện chương trình chuyên đề logistics

            Lịch sử hiệu lực Công văn 7290/TCHQ-GSQL 2020 hỗ trợ thực hiện chương trình chuyên đề logistics

            • 16/11/2020

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/11/2020

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực