Công văn 7292/TCHQ-TXNK

Công văn 7292/TCHQ-TXNK năm 2017 về gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7292/TCHQ-TXNK 2017 gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7292/TCHQ-TXNK
V/v gia hạn nộp thuế GTGT

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng.

Trả lời công văn số 1331/HQCB-NV ngày 11/10/2017 của Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng về vướng mắc thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo Thông tư 134/2014/TT-BTC ngày 12/9/2014 đối với lô hàng nhập khẩu của Công ty CP khoáng sản và luyện kim Trung Thành (dưới đây gọi tắt là Công ty). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về đối tượng được áp dụng gia hạn nộp thuế GTGT:

Khoản 1 Điều 1 và khoản 1 Điều 2 Thông tư số 134/2014/TT-BTC ngày 12/09/2014 của Bộ Tài chính quy định:

- “1. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đu tư đang trong giai đoạn đầu tư nhưng chưa đi vào hoạt động, doanh nghiệp đang hoạt động có dự án đầu tư (xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất) trực tiếp hoặc ủy thác thực hiện nhập khu máy móc, thiết bị đ tạo tài sản cố định của dự án đầu tư mà gặp khó khăn khách quan về tài chính: chưa nguồn tài chính đ nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) ở khâu nhập khẩu; đang phải vay ngân hàng thương mại để nhập máy móc, thiết bị đu tư cho sản xuất kinh doanh; trường hợp không được thông quan hàng hóa sẽ bị thiệt hại lớn do phải đình chỉ, kéo dài thời gian đầu tư thực hiện dự án thì được lựa chọn áp dụng gia hạn nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu và hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại Thông tư này nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Doanh nghiệp đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề); con dấu theo đúng quy định của pháp luật, lưu giữ so sách, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán; có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo mã số thuế của doanh nghiệp;

b) Có tổng giá trị nhập khẩu máy móc, thiết bị để tạo tài sản c định từ 100 tỷ đồng trở lên;

c) Dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT”.

- “1. Doanh nghiệp quy định tại Điều 1 Thông tư này được gia hạn nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị cần nhập khu đ tạo tài sản cđịnh của dự án đầu tư trong thời gian là 60 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định”.

Theo quy định trên, trường hợp Công ty có tổng vốn dự án đầu tư trên 200 tỷ đồng và trực tiếp nhập khẩu máy móc, thiết bị để tạo tài sản cố định cho dự án đầu tư, gặp khó khăn về tài chính (chưa có nguồn tài chính để nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu, đang phải vay ngân hàng thương mại để nhập máy móc, thiết bị dự án đầu tư) và đáp ứng đầy đủ các điều kiện khác quy định tại Điều 1 Thông tư 134/2014/TT-BTC ngày 12/9/2014 của Bộ Tài chính thì Công ty thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư trong thời gian 60 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định.

2. Về đăng ký danh mục gia hạn nộp thuế GTGT:

Khoản 2 Điều 2 Thông tư 134/2014/TT-BTC ngày 12/9/2014 quy định: “Trường hợp hàng hóa được nhập theo nhiều lô hàng, đối với lô hàng đu tiên phải gửi kèm Danh mục hàng hóa nhập khẩu đề nghị gia hạn...”. Theo quy định này, trường hợp Công ty nhập khẩu máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định của dự án đầu tư theo nhiều lô hàng thì từ lô hàng đầu tiên Công ty phải gửi kèm theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu đề nghị gia hạn do Công ty lập và không phụ thuộc vào nơi đăng ký Danh mục hàng hóa được miễn thuế nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng biết và thông báo cho Công ty thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7292/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7292/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/11/2017
Ngày hiệu lực08/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7292/TCHQ-TXNK

Lược đồ Công văn 7292/TCHQ-TXNK 2017 gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7292/TCHQ-TXNK 2017 gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7292/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýLê Mạnh Hùng
        Ngày ban hành08/11/2017
        Ngày hiệu lực08/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 7292/TCHQ-TXNK 2017 gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng

            Lịch sử hiệu lực Công văn 7292/TCHQ-TXNK 2017 gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng

            • 08/11/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/11/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực