Công văn 7292/VPCP-CN

Công văn số 7292/VPCP-CN về việc bán chỉ định cơ sở nhà, đất tại số 38 liên thông phía sau nhà số 46-48 đường Trần Hưng Đạo, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7292/VPCP-CN bán chỉ định cơ sở nhà, đất tại số 38 liên thông phía sau nhà 46-48 đường Trần Hưng Đạo, quận 5, HCM


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7292/VPCP-CN
V/v bán chỉ định cơ sở nhà, đất tại số 38 liên thông phía sau nhà số 46-48 đường Trần Hưng Đạo, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (công văn số 7531/UBND-CNN ngày 03 tháng 11 năm 2007), ý kiến của các Bộ: Tài chính (công văn số 15942/BTC-QLCS ngày 23 tháng 11 năm 2007), Xây dựng (công văn số 2580/BXD-QLN ngày 05 tháng 12 năm 2007) và Tài nguyên và Môi trường (công văn số 4652/BTNMT-ĐKTKĐĐ ngày 23 tháng 11 năm 2007) về việc bán chỉ định cơ sở nhà, đất tại số 38 liên thông phía sau nhà số 46-48 đường Trần Hưng Đạo, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh cho Công ty cổ phần Thực phẩm và Dịch vụ Sài Gòn, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Cho phép Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bán chỉ định cơ sở nhà, đất tại số 38 liên thông phía sau nhà số 46-48 đường Trần Hưng Đạo, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh cho Công ty cổ phần Thực phẩm và Dịch vụ Sài Gòn theo giá thị trường, như đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại công văn nêu trên;

2. Việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của cơ sở nhà, đất nêu trên phải xác định theo giá thị trường tại thời điểm bán; toàn bộ tiền thu được nộp vào ngân sách thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ,
PTT Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Tài chính, Xây dựng,
Tài nguyên và Môi trường;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
các Vụ: KTTH, NN, Website CP;
- Lưu: Văn thư, CN (3). 15

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7292/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7292/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/2007
Ngày hiệu lực17/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7292/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 7292/VPCP-CN bán chỉ định cơ sở nhà, đất tại số 38 liên thông phía sau nhà 46-48 đường Trần Hưng Đạo, quận 5, HCM


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7292/VPCP-CN bán chỉ định cơ sở nhà, đất tại số 38 liên thông phía sau nhà 46-48 đường Trần Hưng Đạo, quận 5, HCM
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7292/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành17/12/2007
        Ngày hiệu lực17/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 7292/VPCP-CN bán chỉ định cơ sở nhà, đất tại số 38 liên thông phía sau nhà 46-48 đường Trần Hưng Đạo, quận 5, HCM

              Lịch sử hiệu lực Công văn 7292/VPCP-CN bán chỉ định cơ sở nhà, đất tại số 38 liên thông phía sau nhà 46-48 đường Trần Hưng Đạo, quận 5, HCM

              • 17/12/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 17/12/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực