Công văn 7295/UBND-VX

Công văn 7295/UBND-VX năm 2013 truy thu bảo hiểm xã hội đối với giáo viên mầm non do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7295/UBND-VX năm 2013 truy thu bảo hiểm xã hội giáo viên mầm non Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7295/UBND-VX
V/v truy thu BHXH đối với giáo viên mầm non

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.

 

Căn cứ công văn số 3658/BHXH-BT ngày 17/9/2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc truy thu bảo hiểm xã hội đối với giáo viên mầm non; xét Tờ trình số 3020/TTr-BHXH ngày 20/9/2013 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội;

Để tạo điều kiện cho người lao động, giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn Thành phố đã có nhiều năm công tác được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu:

1. Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội

- Phối hợp với UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo, hướng dẫn việc truy thu BHXH đối với người lao động làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non theo công văn số 3658/BHXH-BT ngày 17/9/2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

- Giao Bảo hiểm xã hội thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Bảo hiểm xã hội quận, huyện, thị xã thực hiện truy thu theo quy định.

2. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã

Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã và các phòng, ban liên quan phổ biến, rà soát, triển khai thực hiện truy thu đối với người lao động làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Bảo hiểm xã hội Thành phố, UBND quận, huyện, thị xã triển khai, thực hiện nghiêm túc việc truy thu BHXH đối với giáo viên mầm non. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND Thành phố (qua BHXH Thành phố) xem xét giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP; (để b/c)
- Đ/c PCT Nguyễn Thị Bích Ngọc;
- Các Sở: GD&ĐT, LĐTB&XH;
- VPUBTP; Đ/c CVP, PVP Đỗ Đình Hồng, Phòng VX, TH;
- Lưu: VT, VX(Tuc).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7295/UBND-VX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7295/UBND-VX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/09/2013
Ngày hiệu lực30/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7295/UBND-VX năm 2013 truy thu bảo hiểm xã hội giáo viên mầm non Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7295/UBND-VX năm 2013 truy thu bảo hiểm xã hội giáo viên mầm non Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7295/UBND-VX
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thị Bích Ngọc
        Ngày ban hành30/09/2013
        Ngày hiệu lực30/09/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 7295/UBND-VX năm 2013 truy thu bảo hiểm xã hội giáo viên mầm non Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Công văn 7295/UBND-VX năm 2013 truy thu bảo hiểm xã hội giáo viên mầm non Hà Nội

            • 30/09/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/09/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực