Công văn 73/UBND-GT1

Công văn 73/UBND-GT1 năm 2013 về đơn giá di dời vật tư, thiết bị của Công ty Cổ phần 473 phục vụ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng cầu Bến Thủy II do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 73/UBND-GT1 2013 đơn giá di dời vật tư thiết bị của Công ty Cổ phần 473


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73/UBND-GT1
V/v đơn giá di dời vật tư, thiết bị của Công ty Cổ phần 473 phục vụ bồi thường, hỗ trợ GPMB Dự án đầu tư xây dựng cầu Bến Thủy II

Hà Tĩnh, ngày 08 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: UBND huyện Nghi Xuân

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân tại Văn bản số 939/UBND-MB ngày 13/11/2012, Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 3038/SGTVT-TĐ ngày 21/11/2011; ý kiến đề xuất của Sở Xây dựng tại các Văn bản số 843/SXD-KTXD ngày 28/12/2012, số 01/SXD ngày 01/01/2013 về đơn giá di dời vật tư, thiết bị của Công ty Cổ phần 473 phục vụ bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng cầu Bến Thủy II; Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho UBND huyện Nghi Xuân áp dụng đơn giá bốc xếp, cẩu, vận chuyển để tính chi phí di dời vật tư, thiết bị của Công ty Cổ phần 473 phục vụ bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng cầu Bến Thủy II như đề nghị của Sở Xây dựng tại các Văn bản nêu trên, cụ thể như sau:

Đơn giá tổng hợp (bốc xếp, cẩu, vận chuyển) là: 353.782 đồng/tấn cấu kiện (đơn giá trên đã bao gồm chi phí trực tiếp, chi phí chung 5,5%, thu nhập chịu thuế tính trước 6%, thuế giá trị gia tăng VAT 10%).

2. Giao UBND huyện Nghi Xuân chỉ đạo Hội đồng bồi thường, GPMB huyện kiểm kê; tính toán chính xác khối lượng vật tư, thiết bị phải di dời và chịu trách nhiệm thực hiện đúng nguyên tắc chung trong tính toán giá trị bồi thường, hỗ trợ, phù hợp với điều kiện thực tế và các quy định hiện hành. Đồng thời tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, xử lý dứt điểm công tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB dự án, bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho Chủ đầu tư và đơn vị thi công trước ngày 30/01/2013; nếu chậm trễ làm ảnh hưởng việc triển khai thực hiện dự án, Chủ tịch UBND huyện phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT, UBND tỉnh;
- HU Nghi Xuân;
- Các sở: Tài chính, XD, TN&MT;
- Sở Giao thông vận tải (để theo dõi, báo cáo);
- Chánh, Phó VP/UB;
- Lưu: VT, GT, GT1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Minh Kỳ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 73/UBND-GT1

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu73/UBND-GT1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/01/2013
Ngày hiệu lực08/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 73/UBND-GT1 2013 đơn giá di dời vật tư thiết bị của Công ty Cổ phần 473


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 73/UBND-GT1 2013 đơn giá di dời vật tư thiết bị của Công ty Cổ phần 473
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu73/UBND-GT1
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýTrần Minh Kỳ
        Ngày ban hành08/01/2013
        Ngày hiệu lực08/01/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 73/UBND-GT1 2013 đơn giá di dời vật tư thiết bị của Công ty Cổ phần 473

              Lịch sử hiệu lực Công văn 73/UBND-GT1 2013 đơn giá di dời vật tư thiết bị của Công ty Cổ phần 473

              • 08/01/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 08/01/2013

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực