Công văn 730/BHXH-TĐKT

Công văn 730/BHXH-TĐKT hướng dẫn đăng ký thi đua năm 2012 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 730/BHXH-TĐKT hướng dẫn đăng ký thi đua năm 2012


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 730/BHXH-TĐKT
V/v hướng dẫn đăng ký thi đua năm 2012

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện Quy chế Thi đua, Khen thưởng ban hành kèm 838/QĐ-BHXH ngày 5/8/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt . (Ban Thi đua - Khen thưởng) đều chưa đầy đủ, và chưa đạt yêu cầu. Để có thể theo dõi phong trào thi đua và đánh giá kết quả phấn đấu của các tập thể, cá nhân, làm cơ sở cho việc xem xét công nhận các tập thể, cá nhân tiên tiến, xuất sắc năm 2012, BHXH Việt Nam đề nghị các đơn vị chưa đăng ký hoặc đăng ký chưa đúng, chưa đầy đủ làm lại để gửi BHXH Việt Nam theo quy định như sau:

1. Báo cáo gửi BHXH Việt chỉ đăng ký danh hiệu thi đua, không đăng ký hình thức khen thưởng, cụ thể:

- Đối với tập thể đăng ký các hình thức: Tập thể Lao động tiên tiến; Tập thể Lao động xuất sắc; Cờ Thi đua của BHXH Việt Nam; Cờ thi đua của Chính phủ.

Các Ban, Văn phòng, Trung tâm thuộc BHXH Việt Nam đăng ký đầy đủ các danh hiệu nêu trên, riêng BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đăng ký về BHXH Việt Nam các danh hiệu thi đua thuộc thẩm quyền công nhận của Tổng Giám đốc và của Thủ tướng Chính phủ.

2. Bản đăng ký danh hiệu thi đua năm 2012 phải ghi đầy đủ tên tập thể, cá nhân và các danh hiệu thi đua đăng ký phấn đấu, không ghi đơn giản số lượng tập thể và số lượng cá nhân đăng ký cho từng danh hiệu.

3. Thời hạn cuối cùng BHXH Việt tiếp nhận đăng ký thi đua là ngày 31/3/2012; Các tập thể, cá nhân không đăng ký hoặc gửi đăng ký về BHXH Việt sau thời hạn trên

 

 

Nơi nhận- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- PTGĐ Nguyễn Đình Khương (để b/c);
- Lưu: VT, TĐKT (2b).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN THI ĐUA - KT
Hoàng Kiến Thiết

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 730/BHXH-TĐKT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu730/BHXH-TĐKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/03/2012
Ngày hiệu lực02/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 730/BHXH-TĐKT hướng dẫn đăng ký thi đua năm 2012


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 730/BHXH-TĐKT hướng dẫn đăng ký thi đua năm 2012
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu730/BHXH-TĐKT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýHoàng Kiến Thiết
        Ngày ban hành02/03/2012
        Ngày hiệu lực02/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 730/BHXH-TĐKT hướng dẫn đăng ký thi đua năm 2012

              Lịch sử hiệu lực Công văn 730/BHXH-TĐKT hướng dẫn đăng ký thi đua năm 2012

              • 02/03/2012

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 02/03/2012

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực