Công văn 730/BTP-KHTC

Công văn số 730/BTP-KHTC về việc tạm dừng mua sắm phương tiện, tài sản có giá trị lớn do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 730/BTP-KHTC tạm dừng mua sắm phương tiện, tài sản có giá trị lớn


BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

Số: 730/BTP-KHTC
V/v tạm dừng mua sắm phương tiện, tài sản có giá trị lớn

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Bộ;
- Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh,  thành phố trực thuộc Trung ương

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 4736/VPCP-KTTH ngày 17 tháng 7 năm 2008 về việc tạm dừng mua sắm ô tô, phương tiện, tài sản có giá trị lớn phục vụ mục tiêu kiềm chế lạm phát và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 11037/BTC-QLCS ngày 17 tháng 9 năm 2008, Bộ Tư pháp hướng dẫn việc tạm dừng mua sắm ô tô, phương tiện, tài sản có giá trị lớn của các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tư pháp như sau:

1. Các đơn vị dự toán thuộc Bộ và Thi hành án dân sự địa phương tạm dừng mua sắm các loại phương tiện, tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng/đơn vị tài sản trở lên.

2. Đối với một số trường hợp cụ thể:

- Trường hợp, việc mua sắm tài sản đã được phê duyệt kết quả trúng thầu và đã ký hợp đồng với nhà thầu cung cấp hoặc ký hợp đồng mua sắm tài sản (đối với hoạt động mua sắm không qua đấu thầu) trước ngày Quyết định 390/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành mà trong Hợp đồng có điều khoản quy định việc bên mua phải ứng trước một phần tiền mà thực tế bên mua đã ứng cho bên bán hoặc quy định bên mua phải bồi hoàn trong trường hợp tự ý không thực hiện hợp đồng thì tiếp tục được thực hiện hợp đồng đã ký;

- Đối với các trang thiết bị, phương tiện làm việc thực hiện theo đề án như máy photocopy, máy vi tính, xe máy, Bộ tổ chức mua sắm tập trung theo Quyết định 179/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế mua sắm tài sản tập trung tiếp tục được thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt;

- Trong trường hợp xảy ra thiên tai, hoả hoạn làm hư hỏng tài sản đã được trang bị gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị hoặc cần trang bị tài sản để đảm bảo điều kiện làm việc tối thiểu của đơn vị mà giá trị tài sản lớn hơn 50 triệu đồng, thì đơn vị báo cáo Bộ để được xem xét, giải quyết;

- Trên cơ sở cân đối ngân sách năm 2008, Bộ sẽ tổ chức mua xe ô tô bán tải phục vụ công tác đặc thù của cơ quan thi hành án dân sự địa phương theo văn bản thoả thuận số 12409/BTC-QLCS ngày 20 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính.

Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp 2 sao gửi Công văn này cho đơn vị dự toán cấp 3 để thực hiện, đồng thời gửi 01 bản cho Kho bạc nhà nước cùng cấp để kiểm soát.

Bộ thông báo cho đơn vị biết để tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng (để biết);
- Kho bạc nhà nước
  (gửi qua đơn vị sử dụng ngân sách)
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Hoàng Thế Liên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 730/BTP-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu730/BTP-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/10/2008
Ngày hiệu lực28/10/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 730/BTP-KHTC

Lược đồ Công văn 730/BTP-KHTC tạm dừng mua sắm phương tiện, tài sản có giá trị lớn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 730/BTP-KHTC tạm dừng mua sắm phương tiện, tài sản có giá trị lớn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu730/BTP-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýHoàng Thế Liên
        Ngày ban hành28/10/2008
        Ngày hiệu lực28/10/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 730/BTP-KHTC tạm dừng mua sắm phương tiện, tài sản có giá trị lớn

           Lịch sử hiệu lực Công văn 730/BTP-KHTC tạm dừng mua sắm phương tiện, tài sản có giá trị lớn

           • 28/10/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/10/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực