Công văn 7313/VPCP-QHQT

Công văn số 7313/VPCP-QHQT về việc tham gia dự án khu vực Mạng lưới trường học Đông Nam Á do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7313/VPCP-QHQT tham gia dự án khu vực Mạng lưới trường học Đông Nam Á


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7313/VPCP-QHQT
V/v Tham gia dự án khu vực Mạng lưới trường học Đông Nam Á.

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9111/BKH-KTĐN ngày 11 tháng 12 năm 2007), Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo:

- Làm cơ quan đầu mối của Việt Nam tham gia Dự án "Mạng lưới trường học Đông Nam Á", do Quỹ Phát triển xã hội của Nhật Bản tài trợ, ủy thác qua Ngân hàng Thế giới (WB), do tổ chức World Links thực hiện tại 04 nước: Campuchia, Lào, Philippin và Việt Nam.

- Phê duyệt Dự án thành phần dành cho Việt Nam; phối hợp với tổ chức World Links triển khai có hiệu quả các hoạt động, đạt mục tiêu đề ra.

2. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan làm thủ tục với WB cho việc tiếp nhân khoản viện trợ cho Việt Nam theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP;
- Phó TTg Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
  các Vụ: TH, KG, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2). 17

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7313/VPCP-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7313/VPCP-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2007
Ngày hiệu lực18/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7313/VPCP-QHQT

Lược đồ Công văn 7313/VPCP-QHQT tham gia dự án khu vực Mạng lưới trường học Đông Nam Á


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7313/VPCP-QHQT tham gia dự án khu vực Mạng lưới trường học Đông Nam Á
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7313/VPCP-QHQT
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành18/12/2007
        Ngày hiệu lực18/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 7313/VPCP-QHQT tham gia dự án khu vực Mạng lưới trường học Đông Nam Á

              Lịch sử hiệu lực Công văn 7313/VPCP-QHQT tham gia dự án khu vực Mạng lưới trường học Đông Nam Á

              • 18/12/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 18/12/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực