Công văn 732/TTg-TCCB

Công văn số 732/TTg-TCCB về việc xin ý kiến các cơ quan, tổ chức và cá nhân đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ trên Website Chính phủ do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành.

Nội dung toàn văn Công văn 732/TTg-TCCB xin ý kiến các cơ quan, tổ chức và cá nhân dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ trên Website Chính phủ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 732/TTG-TCCB
V/v xin ý kiến các cơ quan, tổ chức và cá nhân đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ trên Website Chính phủ

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2007 

 

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 1996 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2002 và khoản 4 Phụ lục nội dung áp dụng trực tiếp các cam kết của Việt Nam kèm theo Nghị quyết số 71/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội khóa XI phê chuẩn Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc xin ý kiến các cơ quan, tổ chức và cá nhân đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ trên Trang tin điện tử của Chính phủ (Website Chính phủ), Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức khác được giao nhiệm vụ soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ (nghị quyết, nghị quyết liên tịch của Chính phủ với cơ quan khác của Nhà nước hoặc với cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội, nghị định) phải phối hợp với Văn phòng Chính phủ đưa các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ không có nội dung thuộc bí mật nhà nước lên Website Chính phủ để xin ý kiến các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong thời gian ít nhất là 60 ngày trước khi gửi dự thảo đến cơ quan có thẩm quyền thẩm định. Cơ quan, tổ chức và cá nhân có thể đóng góp ý kiến đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ bằng việc gửi thư điện tử đến Website Chính phủ hoặc bằng văn bản đến Văn phòng Chính phủ và cơ quan chủ trì soạn thảo.

2. Trong hồ sơ dự thảo văn bản gửi đến cơ quan thẩm định và trình Chính phủ, cơ quan chủ trì soạn thảo phải báo cáo, giải trình đầy đủ, trung thực việc xin ý kiến và tiếp thu ý kiến các cơ quan, tổ chức và cá nhân đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ trên Website Chính phủ.

3. Không xin ý kiến trên Website Chính phủ đối với các dự thảo văn bản cá biệt sau đây của Chính phủ:

a) Nghị định thành lập mới, sáp nhập, chia tách, điều chỉnh địa giới, thay đổi tên gọi của các đơn vị hành chính dưới cấp tỉnh;

b) Nghị định phê duyệt đơn vị bầu cử;

c) Nghị định sáp nhập, giải thể, thành lập cơ quan thuộc Chính phủ (không có quy định nhiệm vụ, quyền hạn);

d) Nghị quyết phiên họp Chính phủ;

đ) Nghị quyết phê duyệt, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất 05 năm của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương./. 

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm,
Website Chính phủ,
- Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TCCB.

THỦ TƯỚNG
 
 


Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 732/TTg-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu732/TTg-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/06/2007
Ngày hiệu lực11/06/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 732/TTg-TCCB

Lược đồ Công văn 732/TTg-TCCB xin ý kiến các cơ quan, tổ chức và cá nhân dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ trên Website Chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 732/TTg-TCCB xin ý kiến các cơ quan, tổ chức và cá nhân dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ trên Website Chính phủ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu732/TTg-TCCB
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành11/06/2007
        Ngày hiệu lực11/06/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 732/TTg-TCCB xin ý kiến các cơ quan, tổ chức và cá nhân dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ trên Website Chính phủ

         Lịch sử hiệu lực Công văn 732/TTg-TCCB xin ý kiến các cơ quan, tổ chức và cá nhân dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ trên Website Chính phủ

         • 11/06/2007

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 11/06/2007

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực