Công văn 732/VPCP-CN

Công văn 732/VPCP-CN năm 2018 về giải trình việc bổ sung Quốc lộ 29 kéo dài đoạn từ thị xã Buôn Hồ đến cửa khẩu Đắk Ruê, tỉnh Đắk Lắk vào Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 732/VPCP-CN 2018 giải trình việc bổ sung Quốc lộ 29 Quy hoạch phát triển đường bộ


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 732/VPCP-CN
V/v giải trình việc bổ sung Quốc lộ 29 kéo dài đoạn từ thị xã Buôn Hồ đến cửa khẩu Đắk Ruê, tỉnh Đk Lắk vào Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 13452/BGTVT-KHĐT ngày 29 tháng 11 năm 2017), ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 10537/BKHĐT-KCHTĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017), Tài chính (văn bản số 17170/BTC-ĐT ngày 19 tháng 12 năm 2017), Xây dựng (văn bản số 3010/BXD-HĐXD ngày 15 tháng 12 năm 2017), Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (văn bản số 10389/BNN-KH ngày 14 tháng 12 năm 2017), Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 7097/BTNMT-KHTC ngày 29 tháng 12 năm 2017) và Ủy ban nhân dân tỉnh Đk Lắk (văn bản số 10149/UBND-CN ngày 18 tháng 12 năm 2017) về việc bổ sung Quốc lộ 29 kéo dài đoạn từ thị xã Buôn Hồ đến cửa khẩu Đắk Ruê, tỉnh Đắk Lắk vào Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải tiếp thu, giải trình ý kiến các Bộ tại các văn bản nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, các Trợ lý TTg, TGĐ C
ng TTĐT; các Vụ: KTTH, QHĐP, NC, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 732/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu732/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/01/2018
Ngày hiệu lực19/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 732/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 732/VPCP-CN 2018 giải trình việc bổ sung Quốc lộ 29 Quy hoạch phát triển đường bộ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 732/VPCP-CN 2018 giải trình việc bổ sung Quốc lộ 29 Quy hoạch phát triển đường bộ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu732/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành19/01/2018
        Ngày hiệu lực19/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 732/VPCP-CN 2018 giải trình việc bổ sung Quốc lộ 29 Quy hoạch phát triển đường bộ

              Lịch sử hiệu lực Công văn 732/VPCP-CN 2018 giải trình việc bổ sung Quốc lộ 29 Quy hoạch phát triển đường bộ

              • 19/01/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 19/01/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực