Công văn 7320/VPCP-KTN

Công văn 7320/VPCP-KTN báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2013 Chương trình Mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7320/VPCP-KTN 2013 báo cáo Chương trình Nước sạch Vệ sinh môi trường nông thôn


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7320/VPCP-KTN
V/v báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2013 Chương trình Mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn.

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Xét báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (báo cáo số 2403/BC-BNN-TCTL ngày 19 tháng 7 năm 2013) về việc báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2013 Chương trình Mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với các kiến nghị nêu tại báo cáo trên. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện theo đúng kế hoạch để Chương trình bảo đảm đạt mục tiêu đề ra.

2. Về vốn thực hiện Chương trình: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính phối hợp cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét, bố trí vốn theo đúng kế hoạch được duyệt và phù hợp với khả năng cân đối vốn của ngân sách nhà nước.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Cổng TTĐT, Các Vụ: TH, KTTH;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7320/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7320/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/09/2013
Ngày hiệu lực03/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7320/VPCP-KTN 2013 báo cáo Chương trình Nước sạch Vệ sinh môi trường nông thôn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7320/VPCP-KTN 2013 báo cáo Chương trình Nước sạch Vệ sinh môi trường nông thôn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7320/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành03/09/2013
        Ngày hiệu lực03/09/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 7320/VPCP-KTN 2013 báo cáo Chương trình Nước sạch Vệ sinh môi trường nông thôn

              Lịch sử hiệu lực Công văn 7320/VPCP-KTN 2013 báo cáo Chương trình Nước sạch Vệ sinh môi trường nông thôn

              • 03/09/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 03/09/2013

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực