Công văn 7322/VPCP-DK

Công văn số 7322/VPCP-DK về việc báo cáo kết quả Hội nghị Thường niên lần thứ 44 và Hội nghị Ban Lãnh đạo lần thứ 50 của Ủy ban điều phối các chương trình khoa học địa chất khu vực Đông Nam Á (CCOP) tại Phillipines do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7322/VPCP-DK Báo cáo kết quả Hội nghị CCOP tại Phillipines


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số:  7322/VPCP-DK
V/v Báo cáo kết quả Hội nghị CCOP tại Phillipines

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại các công văn: số 6829/DKVN-KHCN ngày 13 tháng 11 năm 2007; số 7347/DKVN-KHCN ngày 04 tháng 12 năm 2007 về Báo cáo kết quả Hội nghị Thường niên lần thứ 44 và Hội nghị Ban Lãnh đạo lần thứ 50 của Ủy ban điều phối các chương trình khoa học địa chất khu vực Đông Nam Á (CCOP), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Cho phép Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đăng cai tổ chức hai Hội nghị CCOP "Hội nghị Thường niên lần thứ 46" và "Hội nghị Ban Lãnh đạo lần thứ 54".

2. Giao Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị địa điểm tổ chức, nội dung Hội nghị và các công tác liên quan đến Hội nghị để thông báo trong kỳ họp Ban Lãnh đạo CCOP lần thứ 51 tại Thái Lan.

3. Đồng ý Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cử ông Phùng Đình Thực, Tiến sỹ khoa học, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng đại diện thường trực của Việt Nam tại CCOP kiêm Phó Trưởng Tiểu Ban CCOP Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg;
- Các Bộ: NG, TN&MT, KH&CN;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Vụ TH, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, DK (4b), Th. (19b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7322/VPCP-DK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7322/VPCP-DK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2007
Ngày hiệu lực18/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7322/VPCP-DK

Lược đồ Công văn 7322/VPCP-DK Báo cáo kết quả Hội nghị CCOP tại Phillipines


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7322/VPCP-DK Báo cáo kết quả Hội nghị CCOP tại Phillipines
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7322/VPCP-DK
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành18/12/2007
        Ngày hiệu lực18/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 7322/VPCP-DK Báo cáo kết quả Hội nghị CCOP tại Phillipines

              Lịch sử hiệu lực Công văn 7322/VPCP-DK Báo cáo kết quả Hội nghị CCOP tại Phillipines

              • 18/12/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 18/12/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực