Công văn 7325/VPCP-KG

Công văn số 7325/VPCP-KG về việc tổ chức các hội thảo chuyên đề về đào tạo nhân lực theo nhu cầu xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7325/VPCP-KG tổ chức hội thảo chuyên đề đào tạo nhân lực theo nhu cầu xã hội


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7325/VPCP-KG
V/v tổ chức các hội thảo chuyên đề về đào tạo nhân lực theo nhu cầu xã hội

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông Vận tải;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo theo nhu cầu xã hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong tháng 12 năm 2007 và tháng 01 năm 2008 tổ chức 04 cuộc hội thảo chuyên đề về đào tạo theo nhu cầu xã hội ở các lĩnh vực Công nghệ thông tin - điện tử; Tài chính - Ngân hàng; Du lịch và đóng tàu.

Yêu cầu mỗi hội thảo cần xác định rõ mục tiêu, thành phần tham dự, nội dung chương trình và chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện để tổ chức, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, thiết thực.

Thông qua các hội thảo cần làm cho các cơ sở đào tạo nhận thức đầy đủ hơn yêu cầu về chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của các doanh nghiệp, các nhà tuyển dụng lao động; về sự cần thiết phải đổi mới nội dung, chương trình, cơ cấu đào tạo, về các điều kiện bảo đảm chất lượng để từng bước đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường sử dụng lao động. Đồng thời, thông qua các hội thảo, cũng cần làm cho các doanh nghiệp, các nhà tuyển dụng lao động nhận thức rõ hơn về tiến trình đổi mới cơ bản và toàn diện đang thực hiện trong các cơ sở đào tạo, nhằm đổi mới, hiện đại hóa nội dung, chương trình, nâng cao chất lượng đào tạo, cam kết khả năng cung ứng nguồn nhân lực theo nhu cầu đặt hàng của các doanh nghiệp, khả năng hỗ trợ, tạo điều kiện của các cơ sở đào tạo cho sinh viên của mình thực tập, làm quen với môi trường lao động nghề nghiệp.

2. Bộ Giáo dục và đào tạo cần chỉ đạo, hướng dẫn các trường đại học, cao đẳng chuẩn bị tốt để tham gia các hội thảo có chất lượng nhằm quảng bá, giới thiệu được về năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế của trường mình, đáp ứng với nhu cầu của các doanh nghiệp.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTgCP (để b/c);
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Website Chính phủ,
  các Vụ: KTTH, VX, CN, BXDPL;
- Lưu: VT, KG (4). 30

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7325/VPCP-KG

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7325/VPCP-KG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2007
Ngày hiệu lực18/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7325/VPCP-KG

Lược đồ Công văn 7325/VPCP-KG tổ chức hội thảo chuyên đề đào tạo nhân lực theo nhu cầu xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7325/VPCP-KG tổ chức hội thảo chuyên đề đào tạo nhân lực theo nhu cầu xã hội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7325/VPCP-KG
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýTrần Quốc Toản
        Ngày ban hành18/12/2007
        Ngày hiệu lực18/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 7325/VPCP-KG tổ chức hội thảo chuyên đề đào tạo nhân lực theo nhu cầu xã hội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 7325/VPCP-KG tổ chức hội thảo chuyên đề đào tạo nhân lực theo nhu cầu xã hội

              • 18/12/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 18/12/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực