Công văn 733/TCT-CS

Công văn 733/TCT-CS về chính sách miễn, giảm tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 733/TCT-CS chính sách miễn, giảm tiền thuê đất


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 733/TCT-CS
V/v chính sách miễn, giảm tiền thuế đất

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2364/CT-THNDT ngày 24/11/2010 của Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi đề nghị hướng dẫn chính sách miễn, giảm tiền thuê đất. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Điều 13 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất thuê mặt nước quy định:

Tại khoản 1: “1. Đất thuê, mặt nước thuê để thực hiện dự án đầu tư thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước thì được thực hiện theo từng dự án đầu tư”

Tại khoản 5: “5. Dự án đang hoạt động mà được ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước cao hơn quy định của Nghị định này thì được hưởng mức ưu đãi cho thời gian còn lại; trường hợp mức ưu đãi thấp hơn quy định tại Nghị định này thì được hưởng theo quy định tại Nghị định này của thời hạn ưu đãi còn lại.”

- Tại Điều 5 Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu quy định:

“ Điều 5: Kế thừa quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp trước chuyển đổi: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có trách nhiệm kế thừa các quyền, lợi ích hợp pháp và các nghĩa vụ của doanh nghiệp chuyển đổi theo quy định của pháp luật.”

Theo hồ sơ kèm theo công văn số 2364/CT-THNVDT ngày 24/11/2010 của Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi thì:

Công ty Sản xuất thương mại và dịch vụ Quảng Ngãi được nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư Khu nuôi tôm công nghiệp trên cát. Công ty được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 7422 BKH/PTDN ngày 22/11/2004.

Ngày 18/6/2010 Công ty Sản xuất thương mại và Dịch vụ Quảng Ngãi chuyển thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sản xuất thương mại và Dịch vụ Quảng Ngãi.

Tháng 9/2010 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sản xuất thương mại và Dịch vụ Quảng Ngãi làm thủ tục với cơ quan thuế xin miễn, giảm tiền thuê đất.

Căn cứ các quy định nêu trên và hồ sơ kèm theo thì dự án của Công ty TNHH một thành viên Sản xuất thương mại và dịch vụ Quảng Ngãi thuộc diện dự án đang hoạt động mà được ưu đãi theo quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ.

Do đó, việc xét miễn, giảm tiền thuế đất đối với dự án khu nuôi tôm công nghiệp trên cát của Công ty được căn cứ vào quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP như sau:

Trường hợp thời hạn ưu đãi về tiền thuê đất ghi trên Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 7422 BKH/PTDN ngày 22/11/2004 đã hết thì Công ty phải nộp tiền thuê đất theo quy định hiện hành.

Trường hợp thời hạn ưu đãi về tiền thuê đất ghi trên Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 7422 BKH/PTDN ngày 22/11/2004 vẫn còn thì: Nếu mức ưu đãi trên Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư cao hơn mức quy định tại Nghị định 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ thì Công ty được miễn, giảm tiền thuê đất theo mức ghi trên Giấy chứng nhận ưu đãi cho thời gian còn lại; Nếu mức miễn, giảm tiền thuê đất theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư thấp hơn quy định tại Nghị định 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ thì Công ty được miễn, giảm tiền thuê đất theo mức quy định tại Nghị định 142/2005/NĐ-CP cho thời gian còn lại. Số tiền thuê đất được miễn, giảm; Thời gian được miễn, giảm được xác định tương ứng với diện tích đất được nhà nước cho thuê để thực hiện dự án ghi tại các hợp đồng thuê đất.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi căn cứ vào hồ sơ thực tế của đơn vị để xác định chế độ ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất và các quy định khác theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Quang Ngãi biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST, QLCS (Bộ);
- Vụ Pháp chế TCT (2b)
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Thuộc tính Công văn 733/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu733/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/03/2011
Ngày hiệu lực07/03/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 733/TCT-CS chính sách miễn, giảm tiền thuê đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 733/TCT-CS chính sách miễn, giảm tiền thuê đất
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu733/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýVũ Thị Mai
        Ngày ban hành07/03/2011
        Ngày hiệu lực07/03/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 733/TCT-CS chính sách miễn, giảm tiền thuê đất

           Lịch sử hiệu lực Công văn 733/TCT-CS chính sách miễn, giảm tiền thuê đất

           • 07/03/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/03/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực