Công văn 7330/BTC-CST

Công văn 7330/BTC-CST năm 2020 đính chính Thông tư 291/2016/TT-BTC và 25/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7330/BTC-CST 2020 đính chính Thông tư 291/2016/TT-BTC và 25/2020/TT-BTC


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7330/BTC-CST
V/v đính chính Thông tư số 291/2016/TT-BTC và Thông tư số 25/2020/TT-BTC

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi:

- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Kiểm toán nhà nước;
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Ủy ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Qua rà soát, Bộ Tài chính phát hiện lỗi kỹ thuật tại Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính và Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 291/2016/TT-BTC. Bộ Tài chính đính chính như sau:

1. Đính chính lỗi kỹ thuật tại Điều 5 (về tổ chức thực hiện) Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 như sau:

Tại Điều 5 Thông tư số 291/2016/TT-BTC đã in:

“Điều 5. Tổ chức thc hin...”

Nay sa thành:

“Điều 7. Tổ chức thc hin...”

2. Đính chính lỗi kỹ thuật tại Phn căn cứ ban hành và khoản 4 Điều 1 Thông tư số 25/2020/TT-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2020 như sau:

a. Tại phần căn cứ ban hành Thông tư số 25/2020/TT-BTC đã in:

“Căn cứ Luật Phílệ phí ngày 15 tháng 11 năm 2015”

Nay sửa thành:

“Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015”.

b. Tại Khoản 4 Điều 1 Thông tư số 25/2020/TT-BTC đã in:

“4. Khoản 2 Điều 5 được sửa đổi, b sung như sau:...”

Nay sửa thành:

“4. Khoản 2 Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:...”

Bộ Tài chính trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính;
- Các đ
ơn vị thuộc Bộ Tài chính.
- Lưu: VT, Vụ CST (P5)

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Phạm Đình Thi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7330/BTC-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7330/BTC-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/06/2020
Ngày hiệu lực18/06/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 tháng trước
(20/06/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7330/BTC-CST 2020 đính chính Thông tư 291/2016/TT-BTC và 25/2020/TT-BTC


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 7330/BTC-CST 2020 đính chính Thông tư 291/2016/TT-BTC và 25/2020/TT-BTC
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu7330/BTC-CST
     Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
     Người kýPhạm Đình Thi
     Ngày ban hành18/06/2020
     Ngày hiệu lực18/06/2020
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật10 tháng trước
     (20/06/2020)

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 7330/BTC-CST 2020 đính chính Thông tư 291/2016/TT-BTC và 25/2020/TT-BTC

          Lịch sử hiệu lực Công văn 7330/BTC-CST 2020 đính chính Thông tư 291/2016/TT-BTC và 25/2020/TT-BTC

          • 18/06/2020

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 18/06/2020

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực