Công văn 7332/BTC-KHTC

Công văn 7332/BTC-KHTC năm 2016 về thực hiện Quyết định 58/2015/QĐ-TTg về chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7332/BTC-KHTC thực hiện 58/2015/QĐ-TTg sử dụng máy móc thiết bị cơ quan nhà nước 2016


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7332/BTC-KHTC
V/v thực hiện Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ

Về việc thực hiện Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập, hướng dẫn tại Thông tư số 19/2016/TT-BTC ngày 01/02/2016 của Bộ Tài chính; Lãnh đạo Bộ có ý kiến như sau:

1. Về việc phân cấp thẩm quyền trang bị máy móc, thiết bị tại các phòng để phục vụ hoạt động chung và thẩm quyền quyết định khoán kinh phí sử dụng máy móc thiết bị văn phòng ph biến cho cán bộ, công chức, viên chức:

1.1. Thủ trưởng các Tổng cục quyết định hoặc phân cấp quyết định về số lượng, chủng loại, giá mua máy móc thiết bị để trang bị tại các phòng phục vụ hoạt động chung và việc khoán kinh phí sử dụng máy móc thiết bị văn phòng phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

1.2. Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính quyết định về số lượng, chủng loại, giá mua máy móc thiết bị để trang bị tại các phòng phục vụ hoạt động chung của các đơn vị khác thuộc Bộ và việc khoán kinh phí sử dụng máy móc thiết bị văn phòng phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị khác thuộc Bộ (trừ các đơn vị sự nghiệp công lập).

1.3. Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập quyết định về số lượng, chủng loại, giá mua máy móc thiết bị để trang bị tại các phòng phục vụ hoạt động chung của đơn vị và việc khoán kinh phí sử dụng máy móc thiết bị văn phòng phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức tại các đơn vị.

1.4. Các đơn vị, hệ thống ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của đơn vị đảm bảo việc quản lý, sử dụng theo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định và pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Nội dung Quy chế theo quy định tại Khoản 3 Điều 15 Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg.

2. Các đơn vị, hệ thống khẩn trương rà soát, xây dựng tiêu chuẩn, định mức máy móc thiết bị chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ chuyên môn đặc thù theo quy định tại Quvết định số 58/2015/QĐ-TTg báo cáo Bộ (qua Cục Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 15/6/2016 để báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định ban hành làm căn cứ thực hiện.

Bộ Tài chính thông báo để các đơn vị được biết và triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục QLCS;

- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC KẾ HOẠCH
- TÀI CHÍNH
Lê Ngọc Khoa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7332/BTC-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7332/BTC-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/05/2016
Ngày hiệu lực30/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7332/BTC-KHTC thực hiện 58/2015/QĐ-TTg sử dụng máy móc thiết bị cơ quan nhà nước 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7332/BTC-KHTC thực hiện 58/2015/QĐ-TTg sử dụng máy móc thiết bị cơ quan nhà nước 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7332/BTC-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýLê Ngọc Khoa
        Ngày ban hành30/05/2016
        Ngày hiệu lực30/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 7332/BTC-KHTC thực hiện 58/2015/QĐ-TTg sử dụng máy móc thiết bị cơ quan nhà nước 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 7332/BTC-KHTC thực hiện 58/2015/QĐ-TTg sử dụng máy móc thiết bị cơ quan nhà nước 2016

           • 30/05/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/05/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực