Công văn 7335/BTC-CST

Công văn 7335/BTC-CST thời điểm kê khai chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng theo tỷ lệ % đối với hoạt động xây dựng ngoại tỉnh do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7335/BTC-CST thời điểm kê khai chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7335/BTC-CST
V/v thời điểm kê khai chứng từ nộp thuế GTGT theo tỷ lệ % đối với hoạt động xây dựng ngoại tỉnh.

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2012

 

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Tài chính nhận được văn bản của một số cục thuế địa phương và doanh nghiệp đề nghị hướng dẫn thời điểm kê khai chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo tỷ lệ % đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt vãng lai ngoại tỉnh. Về vấn đề này, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

Tại điểm 2, Mục II, Phần C Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng có quy định: Trường hợp các cơ sở xây dựng, lắp đặt có tổ chức các đơn vị phụ thuộc không có tư cách pháp nhân như: tổ, đội xây dựng, ban quản lý công trình thực hiện xây lắp các công trình ở địa phương khác (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) nơi cơ sở đóng trụ sở chính thì đơn vị xây dựng, lắp đặt hoặc cơ sở chính phải kê khai doanh thu và thuế GTGT nộp tại địa phương nơi xây dựng công trình, hạng mục công trình theo tỷ lệ bằng 2% trên giá thanh toán công trình, hạng mục công trình chưa có thuế GTGT. Cơ sở xây dựng, lắp đặt có trách nhiệm kê khai, quyết toán thuế GTGT theo chế độ quy định với cơ quan thuế nơi đóng trụ sở chính. Số thuế GTGT đã nộp nơi xây dựng công trình được tính vào số thuế GTGT đã nộp khi cơ sở xây dựng kê khai nộp thuế GTGT tại văn phòng trụ sở chính.

Tại điểm 6, Điều 10 Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ có quy định: “Người nộp thuế kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh thì khai thuế giá trị gia tăng tạm tính theo tỷ lệ 2% đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% hoặc theo tỷ lệ 1% đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% trên doanh thu hàng hóa, dịch vụ chưa có thuế giá trị gia tăng với Chi cục Thuế quản lý địa phương nơi kinh doanh, bán hàng… Khi khai thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, người nộp thuế phải tổng hợp doanh thu phát sinh và số thuế giá trị gia tăng đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh trong hồ sơ khai thuế tại trụ sở chính. Số thuế đã nộp (theo chứng từ nộp tiền thuế) của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh được trừ vào số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo tờ khai thuế giá trị gia tăng của người nộp thuế tại trụ sở chính.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp doanh nghiệp thực hiện nộp thuế GTGT đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt vãng lai ngoại tỉnh thì số thuế GTGT đã nộp được trừ vào số thuế GTGT phải nộp theo tờ khai thuế GTGT tại trụ sở chính. Chứng từ nộp thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh không bị khống chế về thời hạn kê khai như đối với hóa đơn, chứng từ nộp thuế GTGT đầu vào quy định tại Thông tư 32/2007/TT-BTC và Thông tư số 129/2008/TT-BTC.

Bộ Tài chính hướng dẫn để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Vĩnh Long;
- TCT, Vụ PC;
- Lưu: VT, CST.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7335/BTC-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7335/BTC-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/06/2012
Ngày hiệu lực01/06/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7335/BTC-CST thời điểm kê khai chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7335/BTC-CST thời điểm kê khai chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7335/BTC-CST
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýVũ Thị Mai
        Ngày ban hành01/06/2012
        Ngày hiệu lực01/06/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 7335/BTC-CST thời điểm kê khai chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng

            Lịch sử hiệu lực Công văn 7335/BTC-CST thời điểm kê khai chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng

            • 01/06/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/06/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực