Công văn 7336/TCHQ-GSQL

Công văn 7336/TCHQ-GSQL năm 2015 về thủ tục hải quan, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu được người xuất nhập cảnh mang theo đường hành lý do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7336/TCHQ-GSQL 2015 giám sát hải quan hàng hóa được mang theo đường hành lý


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7336/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan, giám sát hải quan đối với hàng hóa XK, NK được người XNC mang theo đường hành lý

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của doanh nghiệp liên quan đến hướng dẫn thủ tục hải quan, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được người xuất cảnh, nhập cảnh mang theo đường hành lý. Về việc này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

Thủ tục hải quan, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được người xuất cảnh, nhập cảnh mang theo đường hành lý thực hiện theo quy định tại Chương II Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính. Ngoài ra, một số nội dung được hướng dẫn bổ sung như sau:

1. Về khai hải quan

a) Hướng dẫn khai báo: Thực hiện theo hướng dẫn khai báo tại Phụ lục II ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính. Đồng thời thực hiện khai báo tại các chỉ tiêu như sau:

+ Chỉ tiêu số vận đơn khai “KHONG VAN DON”;

+ Đối với tờ khai nhập khẩu: Chỉ tiêu mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến nhập mã địa điểm nơi lưu hàng hóa khi khai báo nhập khẩu thuộc Đội quản lý hành lý nhập (tham khảo bảng mã “Mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến, địa điểm trung chuyển cho vận chuyển bảo thuế, địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế” trên website Hải quan www.customs.gov.vn)

+ Đối với tờ khai xuất khẩu: Chỉ tiêu mã địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế nhập địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế thuộc Đội quản lý hành lý xuất (tham khảo bảng mã “mã địa điểm lưu kho hàng chờ thông quan dự kiến, địa điểm trung chuyển cho vận chuyển bảo thuế, địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế” trên website Hải quan www.customs.gov.vn).

b) Hồ sơ hải quan:

Thực hiện theo quy định Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính, nhưng không yêu cầu người khai hải quan nộp vận tải đơn.

2. Về kiểm tra thực tế hàng hóa

Thực hiện theo quy định tại Điều 33 Luật Hải quan ngày 30/06/2014, Điều 29 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ, Điều 29 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính, Điều 5 Thông tư 72/2015/TT-BTC ngày 12/05/2015 của Bộ Tài chính.

Do hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được mang theo đường hành lý nên phải tuân thủ kiểm tra, giám sát như đối với hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh.

Trường hợp hàng hóa phải kiểm tra thực tế thì việc kiểm tra thực tế hàng hóa do Chi cục Hải quan sân bay (Đội quản lý hành lý xuất khẩu, nhập khẩu) thực hiện.

3. Về xác nhận hàng qua khu vực giám sát

Việc xác nhận hàng qua khu vực giám sát đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được hành khách xuất cảnh, nhập cảnh xuất trình cho cơ quan Hải quan khi xuất cảnh, nhập cảnh được thực hiện tại Đội quản lý hành lý xuất khẩu hoặc Đội quản lý hành lý nhập khẩu thuộc Chi cục Hải quan sân bay.

Thủ tục xác nhận hàng qua khu vực giám sát thực hiện theo quy định tại Điều 52 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn khác.

Tổng cục Hải quan thông báo nội dung trên để các đơn vị biết và thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT & TK HQ (để th/h);
- Cty Intel VN (thay trả lời);
(Đ/c: Lô 12 Đường 9, KCNC Sài Gòn, Q9, TPHCM);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7336/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7336/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/08/2015
Ngày hiệu lực12/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7336/TCHQ-GSQL 2015 giám sát hải quan hàng hóa được mang theo đường hành lý


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7336/TCHQ-GSQL 2015 giám sát hải quan hàng hóa được mang theo đường hành lý
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7336/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýVũ Ngọc Anh
        Ngày ban hành12/08/2015
        Ngày hiệu lực12/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 7336/TCHQ-GSQL 2015 giám sát hải quan hàng hóa được mang theo đường hành lý

           Lịch sử hiệu lực Công văn 7336/TCHQ-GSQL 2015 giám sát hải quan hàng hóa được mang theo đường hành lý

           • 12/08/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/08/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực