Công văn 734/TCT-CS

Công văn số 734/TCT-CS về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Chi nhánh Trường song ngữ quốc tế Horizon do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 734/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp Chi nhánh Trường song ngữ quốc tế Horizon


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------

Số: 734/TCT-CS
V/v: ưu đãi thuế TNDN đối với chi nhánh

Hà Nội, ngày 31 tháng 1 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế Thành Phố Hà Nội

Trả lời công văn số 15061/CT-HTr ngày 23/10/2007 của Cục thuế thành phố Hà Nội về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Chi nhánh Trường song ngữ quốc tế Horizon, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 35 Mục IV Phần B Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định ngành nghề, lĩnh vực “đầu tư xây dựng trường học, cơ sở giáo dục, đào tạo dân lập, tư thục ở các bậc học: giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, giáo dục đại học” thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

Tại điểm 2b Mục IV Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định: “Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có đầu tư lắp đặt dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại như sau:

...

b) Miễn 01 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 04 năm tiếp theo đối với dự án đầu tư vào lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Trường song ngữ quốc tế Horizon đang hoạt động kinh doanh có dự án đầu tư mở rộng thành lập Chi nhánh Trường song ngữ quốc tế Horizon với ngành nghề kinh doanh là “giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở, giáo dục trung học phổ thông” - thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư thì được miễn thuế TNDN 01 năm và giảm 50% số thuế phải nộp cho 04 năm tiếp theo đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại. Chi nhánh không được hưởng ưu đãi về thuế suất thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế Thành phố Hà Nội biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (4b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thuộc tính Công văn 734/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu734/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/01/2008
Ngày hiệu lực31/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 734/TCT-CS

Lược đồ Công văn 734/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp Chi nhánh Trường song ngữ quốc tế Horizon


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 734/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp Chi nhánh Trường song ngữ quốc tế Horizon
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu734/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành31/01/2008
        Ngày hiệu lực31/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 734/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp Chi nhánh Trường song ngữ quốc tế Horizon

             Lịch sử hiệu lực Công văn 734/TCT-CS ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp Chi nhánh Trường song ngữ quốc tế Horizon

             • 31/01/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 31/01/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực