Công văn 7346/VPCP-ĐMDN

Công văn số 7346/VPCP-ĐMDN về việc chuyển Công ty Lâm nghiệp và dịch vụ Nam Giang về Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7346/VPCP-ĐMDN chuyển Công ty Lâm nghiệp và dịch vụ Nam Giang về Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 7346/VPCP-ĐMDN
V/v chuyển Công ty Lâm nghiệp và dịch vụ Nam Giang về Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

 

Xét đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (các tờ trình số 1662/TTr-CSVN ngày 08 tháng 11 năm 2007 và số 1848/TTr-CSVN ngày 28 tháng 11 năm 2007), ý kiến các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc chuyển Công ty Lâm nghiệp và Dịch vụ Giang Nam về làm thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Đồng ý chuyển Công ty Lâm nghiệp và dịch vụ Nam Giang thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về làm thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tổ chức thực hiện việc giao, nhận này theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,
Nội vụ, Lao động-Thương binh và Xã hội;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Viết Muôn,
 các Vụ: TH, KTTH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 30

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7346/VPCP-ĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7346/VPCP-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2007
Ngày hiệu lực19/12/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7346/VPCP-ĐMDN

Lược đồ Công văn 7346/VPCP-ĐMDN chuyển Công ty Lâm nghiệp và dịch vụ Nam Giang về Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7346/VPCP-ĐMDN chuyển Công ty Lâm nghiệp và dịch vụ Nam Giang về Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7346/VPCP-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Viết Muôn
        Ngày ban hành19/12/2007
        Ngày hiệu lực19/12/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 7346/VPCP-ĐMDN chuyển Công ty Lâm nghiệp và dịch vụ Nam Giang về Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

              Lịch sử hiệu lực Công văn 7346/VPCP-ĐMDN chuyển Công ty Lâm nghiệp và dịch vụ Nam Giang về Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

              • 19/12/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 19/12/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực