Công văn 7353/VPCP-CN

Công văn 7353/VPCP-CN năm 2021 về sử dụng quỹ đất đã giải phóng mặt bằng để thanh toán cho Nhà đầu tư Dự án theo hình thức hợp đồng BT do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7353/VPCP-CN 2021 sử dụng quỹ đất đã giải phóng mặt bằng để thanh toán cho Nhà đầu tư


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7353/VPCP-CN
V/v sử dụng quỹ đất đã giải phóng mặt bằng để thanh toán cho Nhà đầu tư Dự án theo hình thức hợp đồng BT.

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- B Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên (văn bản số 2987/UBND-KT ngày 29 tháng 6 năm 2021), ý kiến của các Bộ: Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 4153/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 26 tháng 7 năm 2021), Giao thông vận tải (văn bản số 7611/BGTVT-ĐTCT ngày 26 tháng 7 năm 2021), Tư pháp (văn bản số 2529/BTP-PLDSKT ngày 29 tháng 7 năm 2021), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 4940/BKHĐT-QLĐT ngày 28 tháng 7 năm 2021), Tài chính (văn bản số 10656/BTC-QLCS ngày 16 tháng 9 năm 2021) về việc sử dụng quỹ đất đã giải phóng mặt bằng để thanh toán cho Nhà đầu tư Dự án theo hình thức hợp đồng BT, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành có ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan kiểm tra, có ý kiến về việc ký kết hợp đồng BT tại 03 Dự án Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên nêu tại văn bản số 2987/UBND-KT ngày 29 tháng 6 năm 2021 đảm bảo đúng quy định của pháp luật tại thời điểm ký kết chưa? Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính nghiên cứu, có ý kiến tham mưu, đề xuất cụ thể và đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện/.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: GTVT, XD, TP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ:
TH, KTTH, QHĐP, NN, PL;
- Lưu: VT, CN (3) Hong.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7353/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7353/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/10/2021
Ngày hiệu lực11/10/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTuần trước
(13/10/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7353/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 7353/VPCP-CN 2021 sử dụng quỹ đất đã giải phóng mặt bằng để thanh toán cho Nhà đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7353/VPCP-CN 2021 sử dụng quỹ đất đã giải phóng mặt bằng để thanh toán cho Nhà đầu tư
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7353/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành11/10/2021
        Ngày hiệu lực11/10/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTuần trước
        (13/10/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 7353/VPCP-CN 2021 sử dụng quỹ đất đã giải phóng mặt bằng để thanh toán cho Nhà đầu tư

              Lịch sử hiệu lực Công văn 7353/VPCP-CN 2021 sử dụng quỹ đất đã giải phóng mặt bằng để thanh toán cho Nhà đầu tư

              • 11/10/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 11/10/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực