Công văn 736/TTg-QHQT

Công văn 736/TTg-QHQT về phê duyệt danh mục Dự án "Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu khoa học công nghệ" do WB tài trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 736/TTg-QHQT phê duyệt danh mục Dự án Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 736/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt danh mục Dự án "Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu khoa học công nghệ" do WB tài trợ

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2525/BKHĐT-KTĐN ngày 22 tháng 4 năm 2011); ý kiến của các cơ quan: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 1969/NHNN-HTQT ngày 10 tháng 3 năm 2011), Bộ Tài chính (công văn số 3669/BTC-QLN ngày 21 tháng 3 năm 2011), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục Dự án "Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ" vay vốn của Ngân hàng Thế giới (WB). Dự án có tổng vốn ODA là 100 triệu USD, vốn đối ứng là 10 triệu USD, với nội dung như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại văn bản trên.

2. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các cơ quan liên quan, Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn thiện Báo cáo khả thi và phê duyệt theo quy định hiện hành làm cơ sở đàm phán khoản vay, bảo đảm Dự án thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- Các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, 
Các Vụ: TH, KGVX; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 25

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 736/TTg-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu736/TTg-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/05/2011
Ngày hiệu lực11/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 736/TTg-QHQT

Lược đồ Công văn 736/TTg-QHQT phê duyệt danh mục Dự án Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 736/TTg-QHQT phê duyệt danh mục Dự án Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu736/TTg-QHQT
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Gia Khiêm
        Ngày ban hành11/05/2011
        Ngày hiệu lực11/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 736/TTg-QHQT phê duyệt danh mục Dự án Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo

              Lịch sử hiệu lực Công văn 736/TTg-QHQT phê duyệt danh mục Dự án Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo

              • 11/05/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 11/05/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực