Công văn 7361/BNN-TCLN

Công văn 7361/BNN-TCLN năm 2017 về điều chỉnh diện tích quy hoạch trồng cây Mắc ca trên địa bàn tỉnh Điện Biên do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7361/BNN-TCLN năm 2017 quy hoạch trồng cây Mắc ca Điện Biên


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7361/BNN-TCLN
V/v điều chỉnh diện tích quy hoạch trồng cây Mắc ca trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

B Nông nghiệp và PTNT nhận được Văn bản số 2345/UBND-KTN ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc “đề nghị xem xét điều chỉnh tăng diện tích quy hoạch trồng cây Mắc ca trên địa bàn tỉnh Điện Biên”, Bộ Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

Tại Quyết định số 1134/QĐ-BNN-TCLN ngày 05/4/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển cây Mắc ca vùng Tây Bắc và Tây Nguyên đến năm 2020, tiềm năng phát triển đến năm 2030 (Quyết định số 1134/QĐ-BNN-TCLN) đã định hướng quy hoạch trồng Mắc ca của tỉnh Điện Biên là 3.180 ha (giai đoạn 2016-2020: 1070 ha, tầm nhìn đến 2030: 2110 ha). Theo báo cáo của tỉnh, đến nay địa phương đã trồng được 954,4, gần bằng diện tích theo định hướng quy hoạch của Bộ Nông nghiệp và PTNT giai đoạn đến năm 2020 (bằng 90%). Do đó, Bộ Nông nghiệp và PTNT thống nhất chủ trương để tỉnh rà soát lại và điều chỉnh quy hoạch trồng Mắc ca giai đoạn 2016 - 2020, nhưng phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Diện tích điều chỉnh chỉ nằm trong giới hạn định hướng quy hoạch đến năm 2030 theo Quyết định số 1134/QĐ-BNN-TCLN; không quy hoạch chuyển đổi đất rừng tự nhiên mà ưu tiên quy hoạch đất trống, trồng xen với cây hồng khác; chỉ quy hoạch ở những vùng sinh thái đã trồng thử nghiệm có đánh giá thành công.

- Quản lý chặt chẽ khâu cung cấp giống, quy trình trồng và phải gắn kết giữa trồng với chế biến, tiêu thụ theo chuỗi giá trị.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phúc đáp để Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên biết và chỉ đạo thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TCLN (10b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Hà Công Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7361/BNN-TCLN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7361/BNN-TCLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/09/2017
Ngày hiệu lực05/09/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7361/BNN-TCLN

Lược đồ Công văn 7361/BNN-TCLN năm 2017 quy hoạch trồng cây Mắc ca Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7361/BNN-TCLN năm 2017 quy hoạch trồng cây Mắc ca Điện Biên
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7361/BNN-TCLN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýHà Công Tuấn
        Ngày ban hành05/09/2017
        Ngày hiệu lực05/09/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 7361/BNN-TCLN năm 2017 quy hoạch trồng cây Mắc ca Điện Biên

             Lịch sử hiệu lực Công văn 7361/BNN-TCLN năm 2017 quy hoạch trồng cây Mắc ca Điện Biên

             • 05/09/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 05/09/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực