Công văn 7363/TCHQ-GSQL

Công văn 7363/TCHQ-GSQL năm 2018 xử lý C/O mẫu E của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7363/TCHQ-GSQL 2018 xử lý C/O mẫu E của Công ty Dược Hậu Giang


B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7363/TCHQ-GSQL
v/v xử lý C/O mẫu E của Công ty CP Dược Hậu Giang

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP.Cần Thơ.

Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo của Cục Hải quan TP.Cần Thơ tại công văn số 2130/HQCT-NV ngày 28/11/2018 về xử lý vướng mắc đối với C/O mẫu E của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang không thể hiện hóa đơn bên thứ 3. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 23 Phụ lục 2, Phụ lục 3 Thông tư số 36/2010/TT-BCT ;

Căn cứ quy định tại Điều 19 Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của B Tài chính;

Trên cơ sở Biên bản làm việc ngày 16/8/2018 và hồ sơ hải quan của tờ khai hải quan nhập khẩu số 101067427531/A12 ngày 06/10/2016, C/O mẫu E số tham chiếu E163306036120069, cấp ngày 26/9/2016 và tờ khai hải quan nhập khẩu số 101913139050/A12 ngày 21/3/2018, C/O mẫu E số tham chiếu E181100323500019, cấp ngày 11/3/2018;

1. Về việc khai các tiêu chí trên C/O có sự khác nhau:

1.1. VC/O thể hiện chưa đúng quy định tại Thông tư số 36/2010/TT-BCT:

- Tờ khai nhập khẩu số 101067427531/A12 ngày 06/10/2016:

+ Người xuất khẩu trên tờ khai hải quan NK thể hiện là Công ty KHS SYNCHEMICA CORP có địa chỉ tại Đài Loan.

+ Trên hóa đơn thương mại thể hiện Cty Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Import & Export Co, ltd, địa chỉ tại Trung Quốc.

+ Trên B/L thể hiện người gửi hàng là Cty Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Import & Export Co, ltd, địa chỉ tại Trung Quốc.

- Trên C/O mẫu E số tham chiếu E163306036120069, ngày cấp 26/9/2016: Tại ô số 1 thể hiện Cty Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Import & Export Co, ltd, địa chỉ tại Trung Quốc.

Tại ô số 7 không thể hiện tên Công ty và tên nước phát hành hóa đơn bên thứ 3.

Tại ô số 10 thể hiện số, ngày hóa đơn thương mại do Cty Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Import & Export Co, ltd, có địa chỉ tại Trung Quốc phát hành. Không tích vào ô số 13.

1.2. VC/O thể hiện đúng quy định tại Thông tư số 36/2010/TT-BCT:

- Tờ khai nhập khẩu số 101913139050/A12 ngày 21/3/2018:

+ Người xuất khẩu trên tờ khai hải quan NK, trên hóa đơn thương mại thể hiện là Công ty KHS SYNCHEMICA CORP, địa chỉ tại Đài Loan.

+ Trên Vận đơn thể hiện người gửi hàng là China Sinopharma International Corporation.

- Trên C/O mẫu E số tham chiếu E181100323500019, cấp ngày 11/3/2018:

Tại ô số 1 thể hiện Cty China Sinopharm International Corporation No 4, Huixin Dongjie, Chaoyang District, Beijing 100029, China.

Tại ô số 7 thể hiện hóa đơn bên thứ 3, tên Công ty phát hành hóa đơn và tên nước là Công ty KHS SYNCHAMICA CORP, địa chỉ tại Đài Loan.

Tại ô số 10 thể hiện số, ngày hóa đơn thương mại của bên thứ 3.

Tích vào ô số 13.

Như vậy, 02 tờ khai nhập khẩu, 02 C/O được cấp trong hai giai đoạn 2016, 2018 dẫn trên thì cách thể hiện trên C/O là khác nhau, các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan cho thấy Công ty KHS SYNCHEMICA CORP có địa chỉ tại Đài Loan mua hàng hóa của Công ty ở Trung Quốc sau đó bán cho Công ty cổ phần Dược Hậu Giang. Đây là trường hợp mua bán 3 bên, có hóa đơn bên thứ 3.

2. Về giải trình của Công ty tại Biên bản làm việc số 135/BB-HC11:

- Đối với ý kiến giải trình trường hợp của Công ty là mua bán ba bên nhưng Công ty giải trình là không có hóa đơn do Công ty KHS SYNCHAMICA CORP tại Đài Loan phát hành nên không thuộc trường hợp có hóa đơn bên thứ ba là không đúng quy định tại Điều 23 Phụ lục 2, Phụ lục 3 Thông tư số 36/2010/TT-BCT ;

- Đối với ý kiến giải trình: trường hợp tương tự Công ty nêu tại tờ khai nhập khẩu số 10115848950/A12 ngày 01/12/2016: Người xuất khẩu trên tờ khai là Công ty KCS SYNCHEMICA CORP tại Đài Loan, người xuất khẩu trên C/O mẫu E đồng thời là người phát hành hóa đơn thương mại, đồng thời là người gửi hàng trên vận đơn là Công ty Zhejang Apeloa Kangyu Pharmaceutical Co.tld tại Trung Quốc, C/O mẫu E số tham chiếu E163302022210023, cấp ngày 11/11/2016 đã được Cục Hải quan TP.Cần Thơ gửi đi xác minh tại công văn số 691/HQCT-NV ngày 14/4/2017 và đã được TCHQ thông báo kết quả xác minh là hàng hóa nhập khẩu đáp ứng tiêu chí xuất xứ và được cp bởi cơ quan có thẩm quyền tại công văn số 1708/TCHQ-GSQL ngày 02/4/2018: Qua kiểm tra trường hợp này TCHQ thực hiện xác minh tiêu chí xuất xứ thể hiện tại ô số 8 của C/O, không xác minh nội dung hóa đơn bên thứ 3, do vậy, việc Công ty viện dẫn trường hợp này để giải trình là không đúng bản chất vụ việc.

3. Căn cứ các quy định, phân tích dẫn trên, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP.Cần Thơ chỉ đạo Chi cục Hải quan Tây Đô thực hiện rà soát các tờ khai nhập khẩu có C/O mẫu E không thể hiện hóa đơn bên thứ 3 của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đã áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt chưa đúng quy định tại Thông tư số 36/2010/TT-BCT gửi Tổng cục Hải quan (Cục GSQL về Hải quan) để thực hiện xác minh theo quy định tại Điều 19 Thông tư số 38/2018/TT-BTC.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP.Cần Thơ biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/c);
- Văn phòng TC (để biết);

- Lưu: VT, GSQL (5b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VHQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7363/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7363/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2018
Ngày hiệu lực14/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7363/TCHQ-GSQL

Lược đồ Công văn 7363/TCHQ-GSQL 2018 xử lý C/O mẫu E của Công ty Dược Hậu Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7363/TCHQ-GSQL 2018 xử lý C/O mẫu E của Công ty Dược Hậu Giang
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7363/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Nhất Kha
        Ngày ban hành14/12/2018
        Ngày hiệu lực14/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 7363/TCHQ-GSQL 2018 xử lý C/O mẫu E của Công ty Dược Hậu Giang

            Lịch sử hiệu lực Công văn 7363/TCHQ-GSQL 2018 xử lý C/O mẫu E của Công ty Dược Hậu Giang

            • 14/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/12/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực