Công văn 7364/TCHQ-GSQL

Công văn 7364/TCHQ-GSQL năm 2018 vướng mắc C/O mẫu D cấp điện tử do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7364/TCHQ-GSQL 2018 vướng mắc C/O mẫu D cấp điện tử


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7364/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc C/O mẫu D cấp điện tử

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đng Nai

Trả lời công văn số 2208/HQĐNa-GSQL của đơn vị nêu vướng mắc liên quan việc thể hiện thông tin trên C/O mẫu D cấp điện tử được truyền qua hệ thống Một cửa quốc gia, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hiện tại Cảng nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 chưa có mã chuẩn quốc tế trong danh mục UNLOCODE. Theo đó, hàng hóa được cấp C/O mẫu D điện tử, thông tin được cơ quan cấp C/O nước xuất khẩu Indonesia truyền trực tiếp cho cơ quan hải quan nước nhập khẩu thông qua Cơ chế một cửa ASEAN, đơn vị kiểm tra, đối chiếu và không có nghi ngờ về thông tin trên C/O với thông tin trong hồ sơ hải quan thì việc sai khác thông tin tên cảng trên C/O và vận tải đơn không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của C/O.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành (để b/cáo);
- Văn phòng TC (để biết);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Nhất Kha

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7364/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7364/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2018
Ngày hiệu lực14/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7364/TCHQ-GSQL

Lược đồ Công văn 7364/TCHQ-GSQL 2018 vướng mắc C/O mẫu D cấp điện tử


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7364/TCHQ-GSQL 2018 vướng mắc C/O mẫu D cấp điện tử
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7364/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Nhất Kha
        Ngày ban hành14/12/2018
        Ngày hiệu lực14/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 7364/TCHQ-GSQL 2018 vướng mắc C/O mẫu D cấp điện tử

              Lịch sử hiệu lực Công văn 7364/TCHQ-GSQL 2018 vướng mắc C/O mẫu D cấp điện tử

              • 14/12/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 14/12/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực