Công văn 7367/VPCP-KGVX

Công văn 7367/VPCP-KGVX năm 2013 triển khai công tác phòng, chống dịch cúm A(H7N9) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7367/VPCP-KGVX năm 2013 triển khai phòng chống dịch cúm A(H7N9)


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7367/VPCP-KGVX
V/v triển khai công tác phòng, chống dịch cúm A(H7N9).

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Y tế;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Công an;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét đề nghị của Bộ Y tế tại văn bản số 600/BC-BYT ngày 16 tháng 8 năm 2013 về báo cáo tình hình dịch bệnh Cúm A(H7N9), Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến chỉ đạo như sau:

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đặc biệt là Ủy ban nhân dân các tỉnh biên giới phía Bắc, các Bộ, ngành tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Công điện số 528/CĐ-TTg ngày 15 tháng 4 năm 2013 về việc phòng, chống dịch cúm gia cầm cúm A(H7N9) và A(H5N1) của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Y tế theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh đồng thời phối hợp các địa phương, Bộ, ngành hướng dẫn, kiểm tra công tác triển khai hoạt động phòng, chống dịch cúm A(H7N9) theo các nội dung đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Công điện số 528/CĐ-TTg kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để quý cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Cơ quan đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam;
- Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Quốc phòng (Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng);
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, V.III, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3), ĐXC.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7367/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7367/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/09/2013
Ngày hiệu lực04/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7367/VPCP-KGVX năm 2013 triển khai phòng chống dịch cúm A(H7N9)


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7367/VPCP-KGVX năm 2013 triển khai phòng chống dịch cúm A(H7N9)
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7367/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Khắc Định
        Ngày ban hành04/09/2013
        Ngày hiệu lực04/09/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 7367/VPCP-KGVX năm 2013 triển khai phòng chống dịch cúm A(H7N9)

             Lịch sử hiệu lực Công văn 7367/VPCP-KGVX năm 2013 triển khai phòng chống dịch cúm A(H7N9)

             • 04/09/2013

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 04/09/2013

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực