Công văn 73685/CT-TTHT

Công văn 73685/CT-TTHT năm 2019 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp phần mềm do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 73685/CT-TTHT 2019 ưu đãi thuế thu nhập với doanh nghiệp phần mềm Cục Thuế Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73685/CT-TTHT
V/v ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp phần mềm.

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Daizo Tec
Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà VIT, số 519 Kim Mã, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, TP. Hà
Nội; MST: 0101971456

Trả li công văn số DZT201908 ngày 09/08/2019 của Công ty TNHH Daizo Tec (sau đây gọi là Công ty) hỏi về chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp phn mềm, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Nghị định 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN:

+ Tại Điều 35 quy định thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi đối với hp tác xã và cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư:

1. Các mức thuế suất ưu đãi được quy định cụ thể như sau:

...đ) Thuế suất 10% đối với hợp tác xã được thành lập tại địa bàn quy định tại Danh mục C Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này; cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đu tư thuộc ngành nghề, lĩnh vực quy định tại Danh mục A và thực hiện tại địa bàn quy định tại Danh mục C Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Thời hạn áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi được quy định như sau:

a) Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% được áp dụng trong 15 năm, kể từ khi hợp tác xã và cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư bắt đầu hoạt động kinh doanh;…”

+ Tại Điều 36 quy định cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư và cơ sở kinh doanh di chuyển địa điểm được miễn thuế, giảm thuế như sau:

“...11. Được miễn thuế 04 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% s thuế phải nộp cho 09 năm tiếp theo đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thuộc ngành nghề, lĩnh vực quy định tại Danh mục A và thực hiện tại địa bàn quy định tại Danh mục C Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này, đồng thời đáp ứng điều kiện về sử dụng lao động quy định tại Điều 33 của Nghị định này và số lao động là người dân tộc thiu số chiếm trên 30% trên tổng s lao động bình quân sử dụng trong năm của cơ sở kinh doanh....”

+ Tại Điều 37 quy định:

“Đối với các khu kinh tế, các dự án đặc biệt khuyến khích đầu tư do Thủ tướng Chính phủ quyết định mức thuế suất ưu đãi và thời gian miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng tối đa không quá 04 năm miễn thuế, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp cho 09 năm tiếp theo.”

- Căn cứ Quyết định số 128/2000/QĐ-TTg ngày 20/11/2000 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách và biện pháp khuyến khích đầu tư và phát triển công nghiệp phần mềm:

+ Tại Khoản 2 Điều 3 quy định:

2. Doanh nghiệp phần mềm thuộc đi tượng điều chỉnh của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10%.”

+ Tại Điều 4 Quyết định số 128/2000/QĐ-TTg nêu trên quy định:

Doanh nghiệp phần mềm được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian bốn năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp b sung đối với thu nhập do hoạt động sản xuất và dịch vụ phần mềm...”

- Căn cứ Điều 46 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN quy định:

“Điều 46. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và áp dụng cho kỳ tính thuế từ năm 2007.

Nghị định này thay thế Nghị định s 164/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Nghị định số 152/2004/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ sửa đi, bổ sung một số điều của Nghị định s 164/2003/NĐ-CP .

1. Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư kể từ ngày Nghị định s 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành thì thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định này.

...3. Cơ sở kinh doanh đang được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại các Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003, số 152/2004/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ và các quyết định của Thủ tưng Chính phủ ban hành trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được hưởng ưu đãi cho thời gian còn lại. Trường hợp mức ưu đãi về thuế suất và thời gian miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đang được hưởng thấp hơn mức ưu đãi quy định tại Nghị định này thì cơ sở kinh doanh được hưởng ưu đãi theo quy định tại Nghị định này cho thời gian còn lại...”

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn theo nguyên tc như sau:

Trường hp Công ty TNHH Daizo Tec được UBND TP Hà Nội cấp Giấy phép đầu tư số 374/GP-HN ngày 02/6/2006 trong lĩnh vực thiết kế trên đồ họa máy tính tàu biển và các bộ phận đi kèm. Nếu Công ty là doanh nghiệp phần mm và thực tế hoạt động của Công ty đáp ứng các điều kiện ưu đãi quy định tại Nghị định 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003, Nghị định 152/2004/NĐ-CP ngày 06/8/2004 của Chính phủ, Quyết định số 128/2000/QĐ-TTg ngày 20/11/2000 của Thủ tướng Chính phủ thì được hưởng các mức ưu đãi về thuế TNDN theo quy định tại các văn bản nêu trên.

Trường hp Công ty có vướng mắc liên quan đến việc xác định doanh nghiệp phần mềm, hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm thì đề nghị Công ty liên hệ với Bộ thông tin và truyền thông để được hướng dẫn cụ thể.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị Công ty liên hệ với Cục Thuế TP Hà Nội (Phòng Thanh tra - kiểm tra số 2) để được hỗ trợ.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Daizo Tec được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng: TKT số 2, DTPC;
- Lưu: VT, TTHT (2).

CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 73685/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu73685/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/09/2019
Ngày hiệu lực23/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 73685/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 73685/CT-TTHT 2019 ưu đãi thuế thu nhập với doanh nghiệp phần mềm Cục Thuế Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 73685/CT-TTHT 2019 ưu đãi thuế thu nhập với doanh nghiệp phần mềm Cục Thuế Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu73685/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành23/09/2019
        Ngày hiệu lực23/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 73685/CT-TTHT 2019 ưu đãi thuế thu nhập với doanh nghiệp phần mềm Cục Thuế Hà Nội

         Lịch sử hiệu lực Công văn 73685/CT-TTHT 2019 ưu đãi thuế thu nhập với doanh nghiệp phần mềm Cục Thuế Hà Nội

         • 23/09/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 23/09/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực