Công văn 73687/CT-TTHT

Công văn 73687/CT-TTHT năm 2019 về kê khai thuế giá trị gia tăng khi sáp nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 73687/CT-TTHT 2019 kê khai thuế giá trị gia tăng sáp nhập doanh nghiệp Cục thuế Hà Nội


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 73687/CT-TTHT
V/v kê khai thuế GTGT khi sáp nhập doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH CJ Food Việt Nam - CN Hà Nội
(Địa chỉ: Tầng 13 tòa nhà ICON 4, 243A Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội; MST: 3502236798-003)

Trả lời công văn số 01/CJFS ngày 09/9/2019 của Công ty TNHH CJ Food Việt Nam - CN Hà Nội về kê khai thuế GTGT khi sáp nhập doanh nghiệp, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 195 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội quy định về sáp nhập doanh nghiệp như sau:

1. Một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.

…”

- Căn cứ Khoản 2, Điều 42 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định s 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hp tổ chức lại doanh nghiệp:

“2. Doanh nghiệp bị tách, bị hợp nhất, bị sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì doanh nghiệp bị tách và các doanh nghiệp mới được thành lập từ doanh nghiệp bị tách, doanh nghiệp hợp nhất, doanh nghiệp nhận sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.”

Thực hiện hướng dẫn tại Điểm 6 công văn số 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 của Tổng cục Thuế quy định một số tình huống khai vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng/giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai GTGT:

“…

- Người nộp thuế nhận số thuế GTGT còn được khấu trừ từ đơn vị sáp nhập hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì kê khai vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai 01/GTGT của kỳ tính thuế nhận được Thông báo chuyển nghĩa vụ thuế.

…”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH CJ Food Việt Nam - CN Hà Nội nhận số thuế GTGT còn được khấu trừ từ đơn vị sáp nhập (Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH CJ Food Việt Nam) thì Công ty kê khai vào ch tiêu số 38 “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai 01/GTGT của kỳ tính thuế nhận được Thông báo chuyển nghĩa vụ thuế theo quy định.

Trường hợp còn vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề nghị Công ty liên hệ vi Phòng Thanh tra - Kiểm tra thuế số 1 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH CJ Food Việt Nam - CN Hà Nội được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Phòng TKT1;
- Phòng DTPC;
- Lưu: VT, TTHT (2)

CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 73687/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu73687/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/09/2019
Ngày hiệu lực23/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 73687/CT-TTHT

Lược đồ Công văn 73687/CT-TTHT 2019 kê khai thuế giá trị gia tăng sáp nhập doanh nghiệp Cục thuế Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 73687/CT-TTHT 2019 kê khai thuế giá trị gia tăng sáp nhập doanh nghiệp Cục thuế Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu73687/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýMai Sơn
        Ngày ban hành23/09/2019
        Ngày hiệu lực23/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 73687/CT-TTHT 2019 kê khai thuế giá trị gia tăng sáp nhập doanh nghiệp Cục thuế Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Công văn 73687/CT-TTHT 2019 kê khai thuế giá trị gia tăng sáp nhập doanh nghiệp Cục thuế Hà Nội

            • 23/09/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/09/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực