Công văn 737/NHCS-TDSV

Công văn 737/NHCS-TDSV thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Thông báo 58/TB-VPCP do Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 737/NHCS-TDSV thực hiện ý kiến chỉ đạo Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân


NGÂN HÀNG
CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 737/NHCS-TDSV
V/v: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Thông báo số 58/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2011

 

Kính gửi: Giám đốc Sở giao dịch, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội các tỉnh, thành phố

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại Thông báo số 58/TB-VPCP ngày 21/3/2011 của Văn phòng Chính phủ về việc Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình Tín dụng đối với học sinh, sinh viên (HSSV) theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) yêu cầu Giám đốc chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1. Phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã để thống kê số hộ gia đình có từ 02 con trở lên đang đi học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và học nghề nhưng không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và đề xuất kiến nghị về chính sách đối với những đối tượng này (theo mẫu đính kèm) gửi về Hội sở chính trước ngày 20/4/2011.

2. Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo UBND cấp huyện cùng các ngành Giáo dục - Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành để tổ chức kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách tín dụng đối với HSSV trên địa bàn tối thiểu 2 lần trong một năm.

Tham mưu cho Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH các cấp chỉ đạo các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị cấp tỉnh, cấp huyện, các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện việc bình xét đối tượng vay vốn, việc sử dụng vốn của hộ vay...

Nội dung kiểm tra và kết quả các đợt kiểm tra chi nhánh NHCSXH tỉnh, thành phố triển khai và tổng hợp báo cáo theo hướng dẫn tại Công văn số 3140/NHCS-TD ngày 31/12/2007 của Tổng giám đốc NHCSXH, tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra gửi về Hội sở chính theo định kỳ 1 năm 2 lần, chậm nhất vào 30/6 và 31/12 hàng năm.

3. Từ nay đến trước tháng 6/2011, chi nhánh chủ động phối hợp với các ngành có liên quan tại địa phương để tham mưu cho UBND các cấp tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình Tín dụng HSSV tại địa phương, chi nhánh lựa chọn Tổ tiết kiệm và vay vốn, tổ chức chính trị - xã hội có kết quả thu hồi nợ đến hạn tốt đề nghị UBND các cấp khen tặng tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình Tín dụng HSSV.

4. Các báo cáo ghi tại điểm 1, 2 Công văn này chi nhánh lập trên chương trình Excel theo Font chữ: Times new roman cỡ chữ 14 và truyền File về Hội sở chính (Ban Tín dụng HSSV và các đối tượng chính sách khác) qua hộp thư điện tử (Email): hssv.vbsp@gmail.com theo thời gian đã yêu cầu đối với từng loại báo cáo.

Nhận được văn bản này, yêu cầu Giám đốc chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện. Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo về Hội sở chính NHCSXH để xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TTg Nguyễn Thiện Nhân (để b/cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để b/cáo);
- Tổng giám đốc, các Phó TGĐ NHCSXH;
- BĐDHĐQT NHCSXH các tỉnh, thành phố (để p/hợp chỉ đạo);
- TT ĐTạo, TT CNTT (để truyền Fastnet);
- Website NHCSXH;
- Lưu: VT, Ban TDSV.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Lý

 

      NGÂN HÀNG
CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Chi nhánh...

THỐNG KÊ SỐ HỘ GIA ĐÌNH CÓ TỪ 02 HSSV TRỞ LÊN

Số TT

TIÊU CHÍ

TỔNG SỐ HỘ

TỔNG SỐ HSSV

GHI CHÚ

1

Số hộ có 02 HSSV

 

 

 

2

Số hộ có 03 HSSV

 

 

 

2

Số hộ có 04 HSSV

 

 

 

4

...

 

 

 

5

...

 

 

 

TỔNG CỘNG:

 

Đề xuất kiến nghị:

 

Ngày     tháng      năm 2011

LẬP BẢNG

KIỂM SOÁT

GIÁM ĐỐC

 

Thuộc tính Công văn 737/NHCS-TDSV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu737/NHCS-TDSV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/2011
Ngày hiệu lực04/04/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước

Download Công văn 737/NHCS-TDSV

Lược đồ Công văn 737/NHCS-TDSV thực hiện ý kiến chỉ đạo Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 737/NHCS-TDSV thực hiện ý kiến chỉ đạo Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu737/NHCS-TDSV
        Cơ quan ban hànhNgân hàng Chính sách Xã hội
        Người kýNguyễn Văn Lý
        Ngày ban hành04/04/2011
        Ngày hiệu lực04/04/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 737/NHCS-TDSV thực hiện ý kiến chỉ đạo Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân

           Lịch sử hiệu lực Công văn 737/NHCS-TDSV thực hiện ý kiến chỉ đạo Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân

           • 04/04/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/04/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực