Công văn 7370/VPCP-KGVX

Công văn 7370/VPCP-KGVX năm 2013 tổ chức Lễ hội Nho và Vang quốc tế năm 2014 tại Ninh Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7370/VPCP-KGVX năm 2013 tổ chức Lễ hội Nho Vang quốc tế 2014 tại Ninh Thuận


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7370/VPCP-KGVX
V/v tổ chức Lễ hội Nho và Vang quốc tế năm 2014 tại Ninh Thuận

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận;
- Các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận (công văn số 3742/UBND-VX ngày 13 tháng 8 năm 2013), ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (công văn số 1456/BVHTTDL-VHCS ngày 22 tháng 4 năm 2013), Bộ Công Thương (công văn số 3050/BCT-XTTM ngày 09 tháng 4 năm 2013), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 1168/BNN-CB ngày 08 tháng 4 năm 2013) về việc xin chủ trương tổ chức Lễ hội Nho và Vang quốc tế năm 2014, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương tổ chức Lễ hội Nho và Vang quốc tế năm 2014 tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận tại văn bản số 3742/UBND-VX ngày 13 tháng 8 năm 2013;

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch các Bộ, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức Lễ hội Nho và Vang quốc tế năm 2014 bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, an toàn và hiệu quả; kinh phí tổ chức lễ hội từ nguồn xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước;

3. Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận trong quá trình chuẩn bị và tổ chức các hoạt động lễ hội.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, các Vụ: KTN, V.III, QHQT; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (03).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7370/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7370/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/09/2013
Ngày hiệu lực04/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7370/VPCP-KGVX năm 2013 tổ chức Lễ hội Nho Vang quốc tế 2014 tại Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7370/VPCP-KGVX năm 2013 tổ chức Lễ hội Nho Vang quốc tế 2014 tại Ninh Thuận
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7370/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Khắc Định
        Ngày ban hành04/09/2013
        Ngày hiệu lực04/09/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 7370/VPCP-KGVX năm 2013 tổ chức Lễ hội Nho Vang quốc tế 2014 tại Ninh Thuận

              Lịch sử hiệu lực Công văn 7370/VPCP-KGVX năm 2013 tổ chức Lễ hội Nho Vang quốc tế 2014 tại Ninh Thuận

              • 04/09/2013

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 04/09/2013

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực