Công văn 7373/TCHQ-TXNK

Công văn 7373/TCHQ-TXNK năm 2020 về triển khai Hệ thống miễn, giảm, hoàn, không thu thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa điện tử do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7373/TCHQ-TXNK 2020 Hệ thống miễn giảm hoàn không thu thuế xử lý tiền thuế nộp thừa điện tử


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7373/TCHQ-TXNK
V/v triển khai Hệ thống miễn, giảm, hoàn, không thu thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa điện tử

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Sau thời gian xây dựng Hệ thống miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế và xử lý tiền nộp thuế thừa điện tử theo phê duyệt của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan tại Quyết định số 3535/QĐ-TCHQ ngày 27/11/2018 và chuẩn bị triển khai thực hiện, Tổng cục Hải quan thông báo đến các cục hải quan tỉnh, thành phố để chính thức triển khai trên phạm vi toàn quốc việc xử lý miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế và xử lý tiền thuế nộp thừa trên Hệ thống điện tử (viết tắt là Hệ thống MGH) kể từ ngày 23/11/2020 (riêng phân hệ xử lý miễn thuế hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp an ninh, quốc phòng, Tổng cục Hải quan sẽ có thông báo triển khai sau).

Để việc triển khai Hệ thống MGH trên có hiệu quả, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan, tỉnh thành phố như sau:

2.1. Về thông tin để tham gia hệ thống MGH:

Địa chỉ triển khai phân hệ dành cho doanh nghiệp:

https://mgh.customs.gov.vn hoặc

https://mgh.customs.gov.vn/MGHTDN

Đối với phân hệ này, doanh nghiệp sử dụng tài khoản đang sử dụng khai báo trên hệ thống VNACCS để đăng nhập và sử dụng hệ thống MGH. Doanh nghiệp có thể khai thác tài liệu hướng dẫn sử dụng ngay sau khi truy cập vào hệ thống.

Địa chỉ triển khai phân hệ dành cho cán bộ, công chức hải quan:

http://10.224.128.99/MGHT

Đối với phân hệ này, cán bộ, công chức hải quan sử dụng tài khoản Hệ thống VNACCS đã được cấp để đăng nhập và sử dụng hệ thống MGH. Cán bộ có thể khai thác tài liệu hướng dẫn sử dụng ngay sau khi truy cập vào hệ thống.

2.2. Yêu cầu triển khai đối với các Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

- Nghiên cứu Quyết định số 3535/QĐ-TCHQ ngày 27/11/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc phê duyệt đề án “Miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế và xử lý tiền thuế nộp thừa điện tử” (có đăng tải trên Edoc);

- Nghiên cứu về tài liệu hướng dẫn sử dụng của hệ thống (phân hệ dành cho doanh nghiệp và phân hệ dành cho cán bộ hải quan) khai thác trên hệ thống hoặc tại địa chỉ \\WEBSVR01\Users\HeThongMGH để tổ chức thực hiện các nghiệp vụ trên hệ thống và hỗ trợ doanh nghiệp khi doanh nghiệp gặp vướng mắc khi thực hiện;

- Thành lập Tổ hỗ trợ triển khai tại đơn vị và thông báo thông tin của Tổ hỗ trợ triển khai tại đơn vị đến cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn biết để liên hệ khi cần thiết;

- Tổ chức triển khai thực hiện công tác miễn thuế, giảm thuế, không thu thuế và xử lý tiền thuế nộp thừa trên Hệ thống MGH đến các cán bộ, công chức và bộ phận liên quan trong đơn vị. Khẩn trương thông báo, tuyên truyền và hướng dẫn cho doanh nghiệp biết và phối hợp thực hiện Hệ thống MGH;

- Báo cáo khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải quyết trong quá trình triển khai thực hiện Hệ thống MGH tại đơn vị hàng tháng vào ngày 05 của tháng kế tiếp.

Mọi vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền trong quá trình triển khai Hệ thống MGH thì kịp thời báo cáo, liên hệ với Tổ triển khai Hệ thống MGH theo Quyết định số 3204/QĐ-TCHQ hoặc Tổ hỗ trợ triển khai Hệ thống MGH theo Quyết định số 3205/QĐ-TCHQ ngày 18/11/2020 của Tổng cục Hải quan để được hỗ trợ, phối hợp xử lý.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT (để phối hợp);
- Lưu: VT, TXNK (03).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7373/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7373/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/11/2020
Ngày hiệu lực19/11/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTuần trước
(21/11/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7373/TCHQ-TXNK 2020 Hệ thống miễn giảm hoàn không thu thuế xử lý tiền thuế nộp thừa điện tử


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7373/TCHQ-TXNK 2020 Hệ thống miễn giảm hoàn không thu thuế xử lý tiền thuế nộp thừa điện tử
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7373/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýLưu Mạnh Tưởng
        Ngày ban hành19/11/2020
        Ngày hiệu lực19/11/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTuần trước
        (21/11/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 7373/TCHQ-TXNK 2020 Hệ thống miễn giảm hoàn không thu thuế xử lý tiền thuế nộp thừa điện tử

              Lịch sử hiệu lực Công văn 7373/TCHQ-TXNK 2020 Hệ thống miễn giảm hoàn không thu thuế xử lý tiền thuế nộp thừa điện tử

              • 19/11/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 19/11/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực