Công văn 7375/BGDĐT-CTHSSV

Công văn 7375/BGDĐT-CTHSSV về Giấy xác nhận và giấy cam kết trả nợ vay tín dụng đối với học sinh sinh viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7375/BGDĐT-CTHSSV Giấy xác nhận giấy cam kết trả nợ vay tín dụng


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7375/BGDĐT-CTHSSV
V/v: Giấy xác nhận và giấy cam kết trả nợ vay tín dụng đối với HSSV

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
- Các Sở Giáo dục và Đào tạo

 

Để thực hiện quyết định 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27/9/2007 trong năm học mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thực hiện những việc sau:

1. Về giấy xác nhận

Để ứng dụng công nghệ thông tin trong việc theo dõi tín dụng đối với học sinh, sinh viên, trong năm học này Ngân hàng Chính sách xã hội đã ban hành giấy xác nhận mới (mẫu 01/TDSV đính kèm) thay thế mẫu giấy xác nhận cũ, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường xác nhận cho học sinh, sinh viên theo mẫu mới.

2. Về giấy cam kết

Trước khi tốt nghiệp, Ban giám hiệu yêu cầu những học sinh, sinh viên đã vay vốn và đến thời điểm đó vẫn còn nợ Ngân hàng Chính sách xã hội phải làm giấy cam kết trả nợ (theo mẫu 05/TDSV đính kèm), có trách nhiệm thông báo cho nhà trường và gia đình địa chỉ đơn vị công tác khi có việc làm (được ký hợp đồng lao động), có nguồn thu nhập và trách nhiệm cùng gia đình trả nợ.

Chỉ sau khi học sinh, sinh viên vay vốn làm giấy cam kết thì nhà trường mới làm các thủ tục để học sinh, sinh viên đó ra trường.

Địa chỉ liên hệ: Vụ Công tác học sinh, sinh viên - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội, điện thoại 04.8694029/0945.119.888.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Phạm Vũ Luận (để b/c);
- VT. Phùng Khắc Bình (để b/c);
- Lưu VT, Vụ CTHSSV.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Văn Bá

 

TRƯỜNG(CƠ SỞ ĐÀO TẠO)
………………….
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

GIẤY XÁC NHẬN

Họ và tên học sinh (sinh viên):………………………………………………....

Ngày sinh:……/……/………………..Giới tính: Nam ÿ Nữ ÿ

SốCMTND:……………………Ngày cấp:………….Nơi cấp:………………..

Mã trường theo học (mã quy ước trong quy chế tuyển sinh):………................

Tên trường:……………………………………………………………………..

Ngành học:……………………………………………………………………..

Hệ đào tạo (Đại học, cao đẳng, TCCN, dạy nghề):…………………………….

Khoá:……………………...Loại hình đào tạo:………………………………...

Lớp:……………………….Số thẻ HSSV:……………………………………..

Khoa:…………………………………………………………………………...

Ngày nhập học:…../……/…….Thời gian ra trường (tháng/ năm):…../…../…..

( Thời gian học tại trường:…………..tháng)

- Số tiền học phí hàng tháng:........................đồng.

Thuộc diện:

- Không miễn giảm                                          □

- Giảm học phí                                                 □

- Miễn học phí                                                  □

Thuộc đối tượng:

- Mồ côi                                                           □

- Không mồ côi                                                □

- Trong thời gian theo học tại trường, anh (chị) ....................................... không bị xử phạt hành chính trở lên về các hành vi: cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp, buôn lậu.

- Học sinh, sinh viên sau khi nhận tiền vay, nộp tiền học phí cho trường:…………………………………vào tài khoản:…………...............

Số tài khoản:……………………………, tại ngân hàng…………………………..

 

 

…………, ngày …… tháng …… năm ………

HIỆU TRƯỞNG (GIÁM ĐỐC)

(Ký tên, đóng dấu)

 

MẪU SỐ: 05/TDSV

(Do HSSV lập)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------

GIẤY CAM KẾT TRẢ NỢ

Kính gửi: Trường (cơ sở đào tạo) ................................................

Họ và tên học sinh, sinh viên:…………………………............…........................

Ngày sinh:……/……/……………….. Giới tính: Nam ÿ Nữ ÿ

CMND số: .............................. ngày cấp ....../......./......... Nơi cấp: .......................

Lớp:............................ Khoa .......................... Số thẻ HSSV ................................

Khóa ..................................... Loại hình đào tạo: ..................................................

Hệ đào tạo (Đại học, cao đẳng, ……...…..): ...................................................…..

Ngày nhập học: ….../.….../……... Ngày ra trường (dự kiến) : .….../....…./……..

Mã trường theo học (mã quy ước trong quy chế tuyển sinh):………....................

Trong thời gian theo học tôi được (gia đình) vay vốn Ngân hàng để chi phí cho học tập tại trường theo Khế ước (Hợp đồng) vay vốn do ……... ……….........................cư trú tại thôn (ấp, làng..) …....................... xã (phường)………..................... huyện (thị xã)...................... tỉnh (thành phố) .........................., đứng tên vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội …………................................... cho vay tổng số tiền là: ........................ đồng (bằng chữ……………………………………….)

Tôi xin cam kết trách nhiệm với nhà trường và gia đình :

- Trong thời gian 60 ngày, kể từ ngày được ký hợp đồng lao động, tôi sẽ thông báo địa chỉ đơn vị công tác cho nhà trường và gia đình, đồng thời tôi có trách nhiệm cùng gia đình trả nợ số tiền vay Ngân hàng để cho tôi đi học.

- Nếu không thực hiện cam kết trên, thì Ngân hàng, gia đình và Nhà trường có quyền làm việc với người có trách nhiệm tại đơn vị tôi đang công tác để trừ thu nhập trả nợ cho ngân hàng nơi gia đình (học sinh, sinh viên) đã vay vốn.

 

 

..............., ngày ...... tháng ........ năm 200......

NGƯỜI CAM KẾT

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7375/BGDĐT-CTHSSV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7375/BGDĐT-CTHSSV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/08/2008
Ngày hiệu lực14/08/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 7375/BGDĐT-CTHSSV

Lược đồ Công văn 7375/BGDĐT-CTHSSV Giấy xác nhận giấy cam kết trả nợ vay tín dụng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 7375/BGDĐT-CTHSSV Giấy xác nhận giấy cam kết trả nợ vay tín dụng
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu7375/BGDĐT-CTHSSV
       Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
       Người kýDương Văn Bá
       Ngày ban hành14/08/2008
       Ngày hiệu lực14/08/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tiền tệ - Ngân hàng, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật17 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 7375/BGDĐT-CTHSSV Giấy xác nhận giấy cam kết trả nợ vay tín dụng

             Lịch sử hiệu lực Công văn 7375/BGDĐT-CTHSSV Giấy xác nhận giấy cam kết trả nợ vay tín dụng

             • 14/08/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 14/08/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực