Công văn 7380/TCHQ-GSQL

Công văn 7380/TCHQ-GSQL năm 2020 về khai báo thông tin số vận đơn do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 7380/TCHQ-GSQL 2020 khai báo thông tin số vận đơn


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7380/TCHQ-GSQL
V/v khai báo thông tin số vận đơn

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Qua theo dõi việc khai báo thông tin vận đơn trên tờ khai hải quan, Tổng cục Hải quan nhận thấy một số doanh nghiệp khai báo không chính xác thông tin tại chỉ tiêu “Số vận đơn” theo đúng hướng dẫn tại chỉ tiêu 1.26 - Số vận đơn (Số B/L, số AWB v.v) mẫu số 01 phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính nhằm né tránh việc kiểm tra của cơ quan hải quan. Để thực hiện đúng theo quy định tại Thông tư 39/2018/TT-BTC và kịp thời phát hiện, ngăn chặn đối với các hành vi gian lận, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện một số nội dung sau:

1. Yêu cầu các hãng tàu, đại lý vận tải khi thực hiện thủ tục đối với phương tiện nhập cảnh phải khai báo chính xác, kịp thời thông tin hàng hóa nhập khẩu trước khi đến cảng theo quy định của pháp luật, trong đó, các nội dung thông tin về vận tải đơn khai báo trên hệ thống phải chính xác như các thông tin trên vận tải đơn phát hành cho người khai hải quan.

2. Hướng dẫn người khai hải quan thực hiện khai báo thông tin số vận đơn theo đúng hướng dẫn tại chỉ tiêu 1.26 - Số vận đơn (Số B/L, số AWB v.v.) mẫu số 01 phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính, không thực hiện khai báo theo Quyết định số 1593/QĐ-BTC ngày 15/8/2017 đã hết hiệu lực.

3. Yêu cầu cán bộ công chức hải quan khi thực hiện kiểm tra hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu có vận đơn phải kiểm tra thông tin khai báo tại chỉ tiêu 1.26 - Số vận đơn (Số B/L, số AWB v.v) mẫu số 01 phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính đảm bảo chính xác, phù hợp với thông tin trên vận tải đơn thuộc bộ hồ sơ hải quan. Trường hợp thông tin khai báo chưa chính xác phải yêu cầu người khai hải quan thực hiện khai bổ sung theo đúng quy định.

4. Trường hợp phát hiện người khai hải quan thực hiện khai báo thông tin sớ vận đơn không đúng theo hướng dẫn tại chỉ tiêu 1.26 - Số vận đơn (Số B/L, số AWB v.v.) mẫu số 01 phụ lục I Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính và không chính xác, phù hợp với thông tin trên vận tải đơn thuộc bộ hồ sơ hải quan yêu cầu các Chi cục Hải quan trực thuộc Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chuyển thông tin về đơn vị quản lý rủi ro cấp Cục để phân tích thông tin, phân loại doanh nghiệp và áp dụng biện pháp phân luồng kiểm tra thực tế hàng hóa theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục QLRR, Cục CNTT&TKHQ, Cục ĐTCBL, Vụ thanh tra, kiểm tra;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 7380/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu7380/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/11/2020
Ngày hiệu lực19/11/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(21/11/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 7380/TCHQ-GSQL 2020 khai báo thông tin số vận đơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 7380/TCHQ-GSQL 2020 khai báo thông tin số vận đơn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu7380/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýMai Xuân Thành
        Ngày ban hành19/11/2020
        Ngày hiệu lực19/11/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (21/11/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 7380/TCHQ-GSQL 2020 khai báo thông tin số vận đơn

           Lịch sử hiệu lực Công văn 7380/TCHQ-GSQL 2020 khai báo thông tin số vận đơn

           • 19/11/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/11/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực